Investerar i större fastighet i Kall

KALL (JT) Zlatan Ibrahimović har köpt på sig en rejäl bit mark i Kalls socken, i hörnet mot Offerdal. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor.
Det är Persson Invest som säljer av från sin fastighet Sölvsved 1:37, till Zlatans fastighet Tvärådalen 1:3. För köpeskillingen på 30 miljoner, kan det handla det om mark på en bit över 1 000 hektar. Förrättningslantmätare Alexandra Sidevärn på Lantmäteriet, som är ärendeansvarig, meddelar dock att exakt areal blir klar först när fältarbetet utförts.
Bob Persson, styrelseordförande i AB Persson Invest, kommenterar markaffären det så här:
”Har i dagsläget ingen kommentar. Känns naturligare att avvakta tills lantmäteriförrättningen är klar.”
Fredersen Advokatbyrå AB i Malmö handhar affären åt Zlatan Ibrahimović. Christina Rentschler, VD / Partner på nämnda advokatbyrå, meddelar att de inte har några kommentarer.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)