Som tillåter lärare på en skola utnyttja en elev sexuellt?

Året är 2020 och på en folkhögskola i länet bjuder en lärare en elev på sprit och har sex med henne.
Läraren får jobba kvar i skolans ledningsgrupp och den utsatta flickan får psykologhjälp.
Ni läste rätt, året är 2020 inte 1920.
Ni kan läsa om det hela i en artikel i detta nummer av JT.
Själv undrar jag vilket landskap jag befinner mig i, och vilket århundrade?
I alla fall när jag läser uttalandena från rektorn för skolan och ansvarig tjänsteman på Regionen.
Jag utgår ifrån att politiker inom Regionen reagerar på det som hänt och agerar.
Jag har några frågor som ni under tiden kan fundera på.
Vem vill gå på en folkhögskola där det tydligen är helt OK för en manlig lärare i 50-årsåldern att bjuda in en 19 årig elev i sin lägenhet på skolan, fylla ned henne och ha sex med henne?
Är det inte så att det är nolltolerans på folkhögskolan vad gäller alkohol?
Och ingår det i undervisningskonceptet att tillhandahålla lärare som i kraft av sin ställning och auktoritet har sex med eleverna?
Och när det inträffar, då verkar man utifrån ansvarig rektors uttalande mest se det som ett litet elevproblem?
– Hela händelsen är olycklig. Vi har en policy mot droger och alkohol, men vi har inte lyckats riktigt. Jag kan ha synpunkter på lärarens professionalitet. Vi har valt att vidta några disciplinära åtgärder som att lärarens hyreskontrakt är uppsagt, och han har fått en skriftlig varning som är diarieförd. ………Elevens handledare har gjort ett stort jobb för henne. Hon har haft samtal med kurator, skyddsombudet och jag vill minnas att jag betalade för några psykologsamtal. Hon och jag har också haft ett avslutningssamtal, kommenterar rektorn.
Det intressanta här är att man satsar massor med tid och energi på den utnyttjade eleven.
Tid och energi som hade kunnat ägnas åt mer utvecklande bitar för hela skolan.
Men skolan kanske laddar med en extra budget i framtiden. Extra insatser för elever som utnyttjats av skolans lärare?
En lärare som gjort detta en gång har antagligen gjort det tidigare. Då mot någon elev som aldrig vågade föra det vidare. Han kommer troligen också att göra det igen!
Har man ett så dåligt omdöme ska man inte jobba som pedagog, inte ens med myndiga elever.
Nu bryter man hyreskontraktet, läraren kan inte längre lura hem elever till sin bostad på skolans område och så får han en anmärkning.
Wow!
Han får jobba kvar och sitter kvar i skolans ledningsgrupp.
Med andra ord ser man inte speciellt allvarligt på det hela.
Regionens ansvariga tjänsteman säger till JT.
– Vi tycker att rektorn har agerat bra, och vi har fullt förtroende för hen. Jag har inga andra kommentarer.
Nej, låt oss inte prata om värdegrund eller om metoo.
Eller rättare sagt låt oss göra just det, och låt det stanna vid just prat!
RALPH RENTZSCH
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna ledare och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)