Daniel Perfect lämnar den sista maj sin befattning som VD för Jämtlands Tidningar.
Ny VD blir Johannes Merbom som närmast kommer från Östersundshem.
–Bolagen befinner sig i ett starkt expansivt skede och behöver därför en VD som fokuserar på att bygga organisationen och öka försäljningen, säger styrelseordförande Ralph Rentzsch.
Jämtlands Tidningar omsatte under 2018 12,8 miljoner vilket var en ökning av omsättningen med 1,6 miljoner jämfört med föregående år.