Jämtlands Tidning växer så det knakar. Redan före årsskiftet räknar vi med att ha 2000 prenumeranter.
På åtta månader har vi alltså kommit så långt. Nu satsar vi på att under nästa år fördubbla den siffran.
Alltså, nästa år vid den här tiden ska vi ha minst 4000 prenumeranter.
Nu kommer vi allt eftersom anställa lokalredaktörer ute i kommunerna för att den försummade lokaljournalistiken ska kunna blomma igen i vårt län!
Har du inte prenumererat, gör det!