ALMÅSA (JT) Stora problem för skidanläggningen i Almåsa då rören som försörjer snökanonerna med vatten är trasiga– och de får inte reparera skadorna.
När Kalle Bäckwall, som numera är ensam ägare för Almåsa Fritid, skulle köra i gång vattensystemet till snökanonerna i oktober förra året identifierades ett läckage på det 25-åriga rörsystemet där vattnet kommer från Almåsatjärnen.
– Vi identifierade ett läckage, säger Kalle Bäckwall.
Platsen där röret är trasigt ligger inte på Almåsas egna mark men Kalle Bäckwall begärde att få gå dit och reparera skadorna för att få i gång systemet men också för att inte följdskador som erosion skulle uppstå.
– Han som äger marken säger ifrån på ett tydligt sätt och han vägrar låta oss utföra reparationen, säger Kalle Bäckwall.
Detta har gjort att Almåsa vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att få åtgärda problemet.
– Vi vill gå den lagliga vägen och göra rätt. Nu väntar vi på ett beslut därifrån, säger han.
Almåsa stängdes år 2012 men öppnades igen 2015 tack vare att sex lokala företagare startade Almåsa Fritid och tog över anläggningen. Det blev tre kostsamma och arbetsmässigt tuffa år för Almåsa där nu Kalle själv satsat på att renovera anläggningen och lyckats få hit viktiga tävlingar såsom Junior-SM 22–24 mars, kval till Ungdoms-SM 2–3 mars och Åre Cup 2 februari.
­– För allas skull måste det här lösa sig, vi har planerade tävlingar och vi har skidskola som vill komma i gång. Det är redan nu kritiskt eftersom vi redan i november skulle ha behövt haft igång snökanonerna för att ha full drift från juldagen. Det har vi inte kunnat göra, säger han.
Det är svårt att veta hur kostsamt detta varit för anläggningen men helt klart är att de tappat intäkter.
– I helgen var alla backar öppna men innan dess har bara barnbacken kunnat vara öppen. De personella kostnaderna har ökat och folk tvekar att köpa årskort nu eftersom vi inte vet om vi får i gång snökanonerna. Det har påverkat verksamheten negativt.
Några klubbar som planerat träningsläger har avbokat på grund av snöbrist och för tävlingarna i slutet av januari ser det kritiskt ut.
– Det enda vi vill är att reparera rören, vi förstår inte varför vi inte får möjlighet att göra det, säger han.
TEXT & BILD
SUSANNE KVARNLÖF