Digitalt vårdprojekt har lyckats i Stugun – rullar ut i resten av länet

STUGUN (JT) Kroniskt sjuka patienter i Ragunda kommun har kunnat följa sina värden i en mobilapp och agerat förebyggande för att förbättra sin hälsa. Projektet har haft fint utfall och rullas nu ut även i övriga länet.
– Patienterna får själva en bättre kunskap. Det är deras kropp, deras liv, deras värden som det handlar om, säger Lotten Albertsson, en av två distriktssköterskor som har hållit i projektet.
För två år sedan startades ett digitalt vårdprojekt på hälsocentralen i Stugun. Målgruppen för projektet är patienter som lider av högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes och KOL. Patienten som deltar i projektet har utrustats med exempelvis en blodtrycksmätare, som man lider av högt blodtryck, och ett aktivitetsarmband. Utrustningen har sedan synkats med en app i patientens mobiltelefon. Där kan patienten själv följa hur personens levnadsvanor påverkar saker exempelvis blodtryck och blodsockerhalt. Appen sänder sedan information till distriktssköterskorna Lotten Albertsson och Linda Göransson, som kan se om patienten har avvikande värden.
– Är värdet helt perfekt får vi aldrig reda på det. Patienten ser att det är ett grönt streck och ser värdet i sifferform, säger Linda Göransson.
Om däremot några värden inte ser ut som de ska håller hon och Lotten Albertsson kontakt med patienterna via en chatt som är inbyggd i systemet.
– Det här är inget som ska ge oss mer jobb. Vi vill lägga tillbaka ansvaret till patienten, att man själv ska sitta där och tänka att man ser på färgen att det är grönt, att det är okej. Vi försöker bolla tillbaka att man ska ta eget ansvar, men med stöd av oss. När vi har fått en notis att man har fått upp att det har varit lite för höga värden, då påtalar vi det i chatten – då har man till slut lärt sig. Det är någonstans dit vi vill komma, säger Linda Göransson.
Systemet kommer från början från USA och började testas på en liten grupp patienter i Stugun för två år sedan. Antalet deltagare i projektet har vuxit och är i dag 350 personer.

Linda Göransson och Lotten Albertsson har sett flera lyckade effekter av projektet, framför allt bland patienter med högt blodtryck.

– För oss är det inte längre ett projekt, det är en etablerad arbetsform, säger Lotten Albertsson.
Effekterna av projektet har varit lyckade. När det gäller patienter som har haft diagnosen högt blodtryck har tio procent av dem kunnat sluta med blodtrycksmediciner.
– Man har upptäckt att man har medicin fast man egentligen inte har högt blodtryck. Man har gått hit och så blir man lite skärrad och får högt blodtryck. Men man hemma i lugn och ro har man sett att det inte är någon fara, så tio procent av de patienter som är med i projektet har kunnat dragit ner eller helt enkelt avslutat behandlingen, säger Lotten Albertsson.
En grov uträkning som har gjorts är också att två personer sannolikt har undvikit att drabbas av stroke eftersom man har kunnat agera förebyggande och få ner farligt höga blodtryck.
– Bara det, att känna att två personer inte har fått en stroke, är positivt. Det kanske inte låter så mycket med två personer. Men det finns uträkningar på vad det kostar. Det är nog i alla fall 800 000 kronor per år för en person, och då är det nog inte ens inräknat den personens egna lidande, ekonomiskt bortfall och sådana saker, säger Linda Göransson.
Det har även visat sig att de patienter i projektet som lider av diagnosen hjärtsvikt har kunnat undvika att åka ambulans akut till Östersunds sjukhus. Efter en lyckad testperiod i Stugun är projektet nu på väg ut i övriga länet. Kälarne, Brunflo, Krokom, Hallen och Backe är orter som är på väg att haka på, även hjärtsviktsenheten på Östersunds sjukhus ska börja arbeta med systemet.
– Att vi startade här i Ragunda var också bra med tanke på avstånden. Man tycker att man är långt ifrån varandra, men vi kommer närmare varandra. Det här är väldigt praktiskt geografiskt, säger Lotten Albertsson.
JONAS SOLBERGER
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)