Vårdcentralen i Hallen har under senare tid sällan haft läkare. Vårdbehövande har istället fått söka sig till Järpen.
I Myrviken samma sak, där saknas sedan en tid två av tre läkare och vårdbehövande har hänvisats till Svenstavik.
Nu har representanter för PRO i Myssjö-Oviken på bara några veckor samlat in nästan 1600 namnunderskrifter för att rädda vårdcentralen.
Man har uppvaktat regionen där man fick träffa Regionrådet  Annmarie Johansson (s).
Hon försäkrade att det inte finns planer på att lägga ner vårdcentralen.
Redan förra året påpekade jag att en av de få vägar att gå för Regionen att minska sina skenande kostnader var att skära i verksamheten.
Då förutspådde jag att hälften av länets vårdcentraler kunde vara i riskzonen.
Sedan dess har Regionens underskott bara ökat!
De boende både i Hallen och Myrviken bör nog vara beredda på att det som händer är smygförsämringar där man slutligen kommer till en punkt där man säger, titta, det har ju funkat att åka till Järpen och Svenstavik. Låt oss lägga ner Hallen och Myrviken!
Jag hoppas jag har fel………