Första steget mot stängning?
Hallen(JT) Efter många år med bemanningsproblem, brustna löften om resursförstärkning, övertid och massor av möten utan resultat har Christina Abelson tröttnat och lämnar nu jobbet som distriktsläkare på Hallens hälsocentral.
-Grunden till att jag bestämt mig är att jag under flera år påtalat behovet av stöd utan att få respons från mina chefer. När jag började för fem år sedan utlovades också att läkare från Järpen skulle förstärka Hallens hälsocentral en dag i veckan och två till tre dagar i veckan när jag var ledig. De tre senaste åren har det inte varit så. Vi har haft väldigt många möten om saken men det har inte resulterat i något, säger Christina Abelson.
För att värna om verksamheten har Abelson tvingats jobba väldigt mycket. Periodvis femtio till sextio timmar i veckan. Det har också gjort att det blivit mer eller mindre omöjligt för Hallenområdets människor att få träffa läkare inom rimlig tid vilket i sin tur gjort att patienter sökt sig till andra hälsocentraler. Christina Abelson uppger till JT att hon inte längre orkar jobba kvar. Varken av fysiska eller mentala skäl.  Även om hon haft fullt stöd av sin enhetschef, Ulla Tysk, som varit helt införstådd med situationen så kan man ändå tolka Abelsons avgång som en direkt kritik mot arbetsledningen högre upp i hierarkin.
När tog du det slutliga steget att säga upp dig?
-I somras när det definitivt hade utlovats extraresurser och det ändå inte blev så. Innan sommarstängningen tog jag upp det med enhetschefen och meddelade att blir det inte bättre framöver så kommer jag att se mig om efter andra jobb. Nu ska jag fullfölja oktober månad ut och efter att ha tagit ut ledig tid större delen av november är det över.
Vilka reaktioner har du fått på att du ska sluta?
-Många tycker det är väldigt tråkigt och både arbetsledningen i Åre och primärvårdschefen är bekymrade.
Orsaken till att löftena inte hållits beror det på allmän brist på läkare, nedprioritering av Hallens hälsocentral eller brister i organisationen?
-Det får du fråga mina chefer om.
Christina Abelson är klart berörd när hon berättar att det känns tråkigt att lämna jobbet som distriktsläkare efter de fem år som gått. Hon har trivts väldigt bra med personalen på mottagningen, patienterna och människorna i Hallenbygden. Hon har dock en god förhoppning om samverkan mellan hälsocentralerna i Hallen och Myrviken framöver eftersom hon känner till unga läkare som är intresserade av att arbeta i det här området.
JT har förgäves sökt områdeschef Alf Lerner i Åre samt Primärvårdschef Anna Granevärn för en intervju om orsakerna bakom varför Hallens hälsocentral nu står utan fast distriktsläkare.
Text och foto.
HÅKAN TORESSON.