KROKOM (JT) Joud Addas är 15 år och bor i Krokom. Hon är ung reporter på JT och hon ställde frågor till Centerpartiet i Krokoms kommun ur de ungas situation. För att ungdomar ska klara av att ta över landet, måste vuxna fokusera och tänka på vad man kan göra för dem. Så här har Malin Bergman (C) tänkt att göra.
Hur är den nuvarande situationen för ungdomar tycker du?
­–Vi ligger långt fram vad det gäller barn och ungdomar, Vi kan alltid bli bättre och aldrig luta oss tillbaka och tänka att nu är vi tillräckligt bra, säger Malin Bergman.
Vad tycker du att man ska göra för att ungdomar ska må bra i Krokoms Kommun?
Malin Bergman tycker att man ska ha mötesplatser och fritidsgårdar. Att man har någonstans att vara och umgås med varandra istället för att hänga ute. Det handlar mer om samlingslokaler där det finns vuxna.
– Det är lättare om det finns samlingspunkter för ungdomarna. Det är viktigt att ha något att engagera sig i, att man utvecklas för att bidrar till någonting som ger gemensam vinning. Ungdomar som har behov och svårigheter behöver starka föräldrar för att kunna hantera det.
Hur tänker ni nå ungdomarna om de inte har sociala medier, för att till exempel berätta om nya aktiviteter?
– Skolan är en viktig väg för när man ska informera ungdomarna/eleverna om kommunal verksamhet, Vi ser att många använder sociala medier, vi försöker använda den formen av medier för att synas mer.
Föräldrarna upplever svårigheter för att välja rätt skola till sina barn. Vad tycker du man ska göra?
Föräldrarna har rätt till att välja bra skolor, tycker Malin. Men det är svårt om man bor i utkanten av kommunen. Man har bättre chans om man bor i områden där det finns fler skolor.
– Det är en utmaning till föräldrar, om man väljer skolor jättelångt ifrån blir det långa resor och barnen får ingen fritid.
Vad har ni för planer för att utveckla skolbyggnader?
– Det pågår en jättestor utredning där man tittar på samlokalisering av olika skolor och hur strukturerna ska se ut.
Politikerna hoppas att de får svar på lösningar och hur ska lokaler och skolområden ska se ut.
– Vi har fått mycket nya bostadsområden, det blir automatisk att skolområden växer dit flest människor flyttar. Ett nytt badhus ska byggas i Krokom och alla partier är överens om det.
Vilka prestationer vill kommunen och Centerpartiet göra för ungdomarna?
– I oktober öppnas vår nya familjecentral i Krokom, den riktar sig till barn och familjer. Det kommer finnas gravidyoga, hälsocoaching och ett program som särskilt fokuserar och stöttar familjer som får sitt första barn.
Hur vill ni förhindra eller minska mobbning, rasism och kränkningen på skolorna?
– Det handlar om att kommunen behöver fokusera mer på områden där mobbningen mest pågår och skolor som inte har nått upp samma framgång som andra skolor. Det finns skolor som är otroligt framgångsrika, medan vissa har ett större jobb att göra.
Malin tycker, att man inte ska vara tyst eller tolerera när någon beter sig illa och man måste stärka individerna att våga säga ifrån.
– Det är viktigt är att förstärka personlighet och självförtroende, säger Malin.
Vilka strategier använder ni för att ungdomar ska vara mer medvetna om politik och engagera sig?
– Den generella strategin är att involvera ungdomar för att tycka till. Det har varit ett bra tillfälle under valet att prata om politik på skolan. Jag är imponerad över hur mycket man hade pratat om just politik och val på skolorna.
Malin Bergman har varit på SFI för att berätta om politik och vad hennes parti står för. På det sättet kan flera vara medvetna om hur politik funkar i Sverige.
– Det har bildats nya partier runt omkring Sverige, det är första gången på länge som det känns att vi måste försvara demokratin.
Johannes Andersson är ordförande till (CUF) Center ungdomsförbund. Här ger han sin synvinkel på hur unga har det i dag och hur man kan påverka.
Vad tycker du om ungas nuvarande situation?
– Jag tycker vi har bra förutsättningar men det kan alltid bli bättre. Det är viktigt att fånga upp dem som har det lite snett i samhället. Det är bra med ungdomsförbund eller fritidsgårdar.
Tror du att unga spelar någon roll för landets utveckling?
– Jag tror att under nästa generation kommer kvinnor och män att byta roller och platser men det kommer nog inte ske tidigare än om 30 år.
Vilka strategier vill ni använda för att ungdomar ska engagera sig i politik?
– Det är viktigt att vi politiker blir synliga på skolor och informerar och gör aktiviteter där alla känner sig välkomna, tycker Johannes.
Har unga rätt att komma med förslag till förändringar i samhället?
– Alla har rätt att skicka motion till riksdagen och skriva förslag. Jag har märkt att inför valet var det många viktiga och intressanta frågor man fick av elever.
Hur kan ungdomar hjälpa till med utveckling inom politiskt eller samhället?
– Om man är med i ett ungdomsförbund kan man påverka politiskt innan man är 18 år.
Man kan göra sin röst hörd.
Som medlemmar i ett politiskt parti, vad har ungdomarna för roller?
– Det handlar mycket om frihet, man ska känna att man kan vara med att bestämma och tycka till. Det ska finnas olika alternativ på aktiviteter så att alla kan tycka att det är roligt.
Det finns till exempel olika utbildningar, man reser till olika ställe och lär sig nya saker. Vi har föreläsningar och då kan man mer umgås med varandra.
TEXT OCH BILD
JOUD ADDAS
Vill du också främja vår ungas möjlighet att utveckla journalistiska talanger? prenumerera du också!
[vfb id=1]