MATTMAR (JT) De satsade på familjen istället för företaget! Ägarna till Backens Trä i Mattmar tog ett ovanligt beslut.
Efter full satsning på utveckling, kraftigt ökad omsättning, fördubbling av personalstyrkan och nya verksamhetsgrenar på bara två år plus ny och välsorterad byggvaruhandelsbutik för ett drygt år sedan så upphörde Backen trä med sin verksamhet i Mattmar helt plötsligt och mycket oväntat på vårvintern i år. För att vara inom affärsvärlden var det också ett mycket ovanligt ställningstagande som låg bakom. Ingen tvist, inga ekonomiska problem, inget anmärkningsvärt, men två unga män, som efter att tillsammans ha tagit över företaget för tre år sedan tog det mogna beslutet att prioritera sina familjer i stället för företaget. Just vid den tid i livet då de som småbarnsföräldrar behövs bäst. Därför lät de Karl Hedins bygghandel i Östersund köpa upp hela varulagret.
– Antingen skulle vi öst på med risk att gå in i väggen eller haverera våra familjer och därför tog vi i stället gemensamt beslutet att sälja varulagret till Karl Hedins. Nu kan båda dessutom göra det vi vill. Jag älskar att snickra och Daniel är bra på försäljning, säger Björn Jönsson, äldsta sonen i Backensträfamiljen och en av delägarna.
Det var inte för att kapitalisera och sälja med så stor vinst som möjligt som ni sålde?
-Nej, absolut inte. Då skulle vi behövt hålla på längre. Allt vi tjänat har vi investerat så vi tjänar inga pengar på affären. Det går jämnt upp, säger Daniel Voxberg, den andre delägaren och nu före detta affärspartner till Björn.

Sista lasset från byggvaruhandeln i Mattmar.

Redan den 4 april satt en skylt vid den stängda bommen vid infarten vilket förkunnade att verksamheten efter totalt 13 år i Mattmar upphört, men att hyvleriet på Backens ursprungsanläggning i byn Backen ute på Hammarnäshalvön kommer att finnas kvar och att snickarna fortsätter att bygga hus och göra renoveringar. Det tog sin tid att fullborda försäljningen men nu är Backens byggvaruhandel i Mattmar helt borta, skyltarna nedplockade och delägarna har gått skilda vägar.  Björn Jönsson, i stort sett född på en brädgård, tog med sig de anställda snickarna och bildade ett helt nytt företag. ”Sandnäsets bygg och entreprenad” med säte i Dvärsätt. Björns farbror Christer tar över varumärket ”Backens trä av rätta virket” och kommer att driva hyvleriet i Backen och fortsätta tillverka lister och paneler, som länge varit en specialitet med mycket hög kvalitet inom företaget. Daniel Woxberg fick erbjudandet av Karl Hedins att följa med i affären och är nu platschef på företagets anläggning i Östersund. Inga anställda förutom lastbilschauffören blev arbetslösa, men han har redan fått nytt jobb.
Hur känns det idag?
-Det känns väldigt bra. Det var absolut rätt beslut vi tog, både för oss själva och våra familjer. Det är både Björn och Daniel helt överens om.
TEXT OCH BILD
HÅKAN TORESSON