Det känns tungt att få rätt.
Ni som läst mina ledare i Jämtlands tidning kommer ihåg hur jag redan förra året förutsade ett stort underskott i Regionens budget 2016.
Och nu kommer prognosen, ett beräknat underskott på 238 miljoner kr.
I budgeten för 2016 skulle Regionen visa nollresultat. Men det sprack alltså tre månader in på det nya året.
Nu pågår det arbete med olika åtgärder för att förbättra resultatet.
Jag har sagt det tidigare och upprepar det igen.
Ansvariga regionråd bör avgå.
Ekonomin har år efter år visat underskott utan att man vidtagit åtgärder.
Först under senare delen av 2015 kommer klarheten över ledningen och plötsligt lanseras ett samarbete mellan socialdemokrater och moderater för at lösa krisen.
För sent och för lite är väl enkla ord att beskriva Johansson, Uitto och Sivertssons insatser.
Under tiden presenterar Vårdbarometern som årligen görs på uppdrag av landstingen och kommunerna mindre roliga siffror.
Innevånarna i länet har tillsammans med innevånarna i Dalarna sämst syn på tillgången till vården.
Vi hamnar alltså på en delad bottenplats.
Tex så anser bara 51 procent av länsborna att väntetiden till hälsocentralerna är rimlig.
Vilket är den lägsta noteringen i landet!
Olof Palme sa att politik är att vilja.
Dagens ledande socialdemokrater i regionen verkar inte vilja något mer än att sitta kvar vid köttgrytorna.
Att sitta på höga politiska poster är en fråga om förtroende.
Vilket förtroende hos väljarna har dagens politiska ledning för regionen?
Det enda vi väljare kan vara helt säkra på är att vi kommer att få betala.
Vi betalar med sämre vård, sämre tillgänglighet, längre till vården och med dyrare avgifter.
Och naturligtvis i slutändan också ekonomiskt på skattsedeln.
Att regionråden knappt diskuterar den föreslagna storregionen är självklart.
Tidigare år såg de handlingsförlamade landstingsråden, Region Jämtland/Härjedalen som räddningen. Det skulle innebära extra pengar.
Men, det räckte inte.
Nu hoppas man på att räddningen ska bli en storregion.
Själv tror jag att underskottet i år blir högre än 238 miljoner.
Vi får väl se!
Glad Påsk!