Noterar att ÖP nu bytt approach när det gäller att försöka få nya prenumeranter.
Fick häromdagen ett blad i brevlådan………
Noterar att man inte längre tror på den egna produkten som annonsbärare utan att man kör direktreklam.
Tidigare var sloganen, den att man var där det händer när det händer………något som jag totalsågade i en tidigare Dagens Ralph.
Den marknadsföringssloganen var och är ju som alla noterat helt helt utan verklighetsunderlag.
Möjligen stämde den 1988 men det var ju ett tag sedan.
Men, nu tar man nya tag……när familjen är viktig…..är den nya anledningen till att man ska prenumerera.
Låt oss berätta om det allra viktigaste – familjen………
Det är roligt att ÖP när man marknadsför sig fokuserar på det enda område där man faktiskt fortfarande är lokal.
Familjesidorna!
Vad blir nästa sak att lyfta i marknadsföringen?
Att man har lite lokala annonser?
Både ÖP och LT går en krokig Gävlestyrd väg mot nedläggning.
Tillsammans når man inte ens en tredjedel av länets hushåll.
Och det var många år sedan man kunde visa någon ökning av antalet prenumeranter.
Därför borde väl en och annan medieguru fundera över det faktum att den prenumererade Jämtlands Tidning nio månader efter starten börjar nosa i att vara uppe i 3000 prenumeranter.