Läs allt i länets enda lokaltidning

Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, hade Stockholm för första gången sedan 2005 ett negativt flyttnetto under tredje kvartalet ifjol. Visserligen bara 68 personer men ändå ett trendbrott.
Det är yngre som flyttar och huvudanledningen anges vara svårigheten att få bostad.
Befolkningen ökar ändå i huvudstaden men det beror på ökade födelsetal.
Jag kan inte säga att jag är förvånad. Extrema bopriser och en arbetspendling som ofta vida överstiger den vi har här.
Själv har jag 45 minuter pendling morgon och kväll.
Många i Stockholmsområdet har det dubbla!
Och som grädde på moset, jag har ett väldigt vettigt boende. Både ekonomiskt och livstilsmässigt!
Det är stora skillnader och olikheter i vårt land. Alla delar har sina problem och sin särprägel.
Även om många områden, inte minst i glesbygd, har samma problem.
I vårt län har många kommuner just befolkningsminskning som ett huvudproblem.
Ett problem som man år efter år kämpar med.
I vårt län väger ofta in och utflyttning upp varandra. I stället är det ett faktum att det föds färre än som dör vilketslår igenom år efter år.
Därför behöver vi inflyttning, helst av barnfamiljer.
Just skillnaderna mellan våra olika landsdelar gör det extra viktigt att ha lokala medier som lyfter fram lokala frågor.
Det som är viktigt i Östersund anses inte per automatik vara viktigt i Stockholm.
Vi behöver lokal journalistik som ägnar sig åt att bevaka länet.
Lokala mediaföretag vars mål är lite högre än att skapa aktieutdelning till familjen Bonnier.
En lokal tidning är enligt min mening just det, lokal!
Därför satsar vi på Jämtlands Tidning bara på lokalt material i tidningen.
Och inte allt för sällan är det hos oss som ni får läsa det först.
Från detta nummer kommer vi också att kalla oss länets enda lokaltidning.
Från vår sida är det fråga om en kvalitetstämpel!
Hur våra konkurrenter kan kalla sig lokaltidningar när det lokala materialet i bästa fall är 35 procent av innehållet är tycker jag en fråga för Konsumentverket.
I bästa fall är det ju felaktig marknadsföring.
I sämsta fall snudd till bedrägeri.
Därför är det också med glädje som jag ser att allt fler prenumererar på Jämtlands Tidning.
Det gör också att vi får resurser att bli bättre och bättre.
Vi har knappt börjat vår resa än, men ni är välkomna att åka med!
RALPH RENTZSCH
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna ledare och många fler artiklar kan du läsa i nya numret av Jämtlands Tidning! (Obs, kräver inlogg)