Strömsunds kommun blev inbjudna från Centret mot våldsbejakande extremism till en kunskapsdag om just detta.
Dit skickade man kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism, Elisabeth Lindholm.
– Att delta i erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling är viktigt både för vårt förebyggande arbete i att motverka radikalisering, och hur vi rent praktiskt kan och bör agera när vi ser tecken på våldsbejakande extremism
Så här säger hon på kommunens hemsida om varför hon deltog.
Strömsund hamnade på Centrets karta efter att en man som tidigare bott i Strömsund greps och dömdes för förberedelse till terrorbrott.
Det här har i lokala medier, blivit nyheten att Strömsunds kommun kan tvingas eller rent av måste ta emot IS återvändare.
Den rapporteringen har varit så att många faktiskt har fått uppfattningen att kommunen ska ta emot IS återvändare från andra delar av Sverige.
Inga personer från Strömsund har rest till Syrien för att ansluta sig till IS.
Därmed går det inte heller att ta emot den som inte åkt!
Och ingen kan förresten heller tvinga en kommun att ta emot IS återvändare.
Inte minst P4 Jämtland har haft en minst sagt dubiös bevakning, med inslag som har varit så nära fake news att de styrande centralt i bolaget bör fundera över hur public service radion i Jämtland sköts.
Detta har nu emanerat i att det finns en lokal Facebook grupp i Strömsund med ca 1500 medlemmar, Vi som inte vill ha IS återvändare till Strömsund.
Man har också drivit namninsamling och fått in ungefär lika många underskrifter
Dessutom genomförde man en demonstration idag där namninsamlingen överlämnades till kommunpolitikerna.
Det är naturligtvis bra med engagemang. Men när det utgår ifrån felaktiga grunder och beror på att gamla etablerade medier som P4 Jämtland havererat i sin nyhetsbevakning.
Då blir det ett samhällsproblem.