FRÖSÖN (JT) En olycka med en släpvagnskåpa ledde i förlängningen till ett nytt företag. En smart konstruktion hindrar automatiskt bilsläpvagnens uppfällda kåpa att okontrollerat slå igen och bli en dödsfälla. Nu har säkerhetsspärren SpringSecure, som nyligen uppfunnits av Kent Lindberg från Frösön, förutsättningar att bli ett krav på alla släpvagnar med kåpa.
– Egentligen började det med en olycka. En vän och kollega var med om ett allvarligt tillbud då infästningen till gastrycksdämparen som håller upp kåpan på hans släpvagn brast. Det ledde till att kåpan slog igen som en giljotin mot släpvagnslemmen. Nu kom ingen person till skada den här gången, men då jag känner till ett flertal liknande olyckor som inte slutat lika bra, så började jag fundera på hur man kunde förhindra dem, säger Kent Lindberg, som redan tre veckor efter tillbudet hade konstruerat en prototyp till en säkerhetsspärr.
Efter att ha kontaktat nyföretagsutvecklarna ALMI Företagspartner insåg han att det kunde finnas en marknadspotential i produkten som han kallade SpringSecure.
– Att lasta och lossa en släpvagn med kåpa innebär alltid en risk för personskador då kåpan kan falla ner, men med min konstruktion minimeras den risken.
SpringSecure är en fristående säkerhetsspärr tillverkad av förzinkat stål som enkelt monteras på alla släpvagnar som har kåpa av metall. När kåpan lyfts aktiveras spärren automatiskt och håller kåpan i uppfällt läge.
Andra typer av spärrar som kan finnas på släpvagnar med kåpa är beroende av att infästningarna som håller gastrycksstötdämparna fungerar. Om de plötsligt går sönder fungerar inte den typen av spärr. Det gör däremot SpringSecure.
Efter att patentansökan lämnats in kunde serietillverkningen dra igång under 2017. Till kunderna räknas bland annat SCA Skog, Länsstyrelsen samt Jämtkraft. Att intresset för produkten är stort även på privatmarknaden bevisas av att Kent, som startat företaget JämtInvent AB, fick ett fyrtiotal återförsäljare när han nyligen gjorde en promotionresa.
– När jag har visat upp SpringSecure på mässor har de bästa kunderna varit gifta par. När hustrun lyft kåpan och spärren aktiverats har maken inte fått möjlighet att komma med några invändningar, konstaterar Kent med ett skratt.
 
PER ERICSSON
TEXT OCH FOTO