HAMMERDAL (JT) Årets torka har lett till en nationell kris i Sverige och spås ligga kvar fram till hösten. Många är det som drabbas. En av dem är René Schiller på Håxås Skogstjänst AB, vars plantor är i stort behov av vatten.
– Det råder ingen tvekan att den här våren och sommaren har varit tuff för plantorna. Det är för mycket torka för allt som växer och då är färska unga plantor inget undantag. Hela skogsnäringen och lantbruket skriker lika högt efter regn, säger René.
Värmerekord, extremtorka och det regnfattiga vädret i Sverige har slagit hårt på landets skogsföretagare och lantbrukare. Det finns nästan inget hopp om regn som skulle kunna lindra krisen. Grundvattenmagasin och vattendrag är ännu ganska fulla men nivåerna sjunker snabbt. Regeringen står i begrepp att be EU om nödhjälp. Även brandrisken håller i sig i och med torkan. I flera delar av Sverige ligger vattennivåerna under det normala och bör sparas – något som är problematiskt när vattnet behövs för att släcka bränder.
René Schiller berättar att efter nog många dagar med torka blir marken i skogen, förutom torr, väldigt hård, vilket gör att det blir svårare att få ner planteringsröret tillräckligt djupt för att plantan ska få fäste och inte torka ut. Blir det regn mjukas jorden upp och blir då enklare att plantera rent tekniskt.
Skulle du säga att ni är hårt drabbade inom skogsnäringen när det är sådan här torka?
– Eftersom vi inte har fått någon plantstoporder från varken Gällö Skog AB eller andra aktörer så är vi i praktiken ute varje dag som vanligt. Jag har även kollat med andra planteringsentreprenörer och ingen har fått ett planteringsstopp hittills.
Vad beror sådant på?
– Det är svårt att göra ett beslut om planteringsstopp. Plantorna i plantskolorna skulle växa sig för stora och fast, och sedan dö på grund av det. Tusentals säsongsanställda skulle vara utan jobb i landet och en massa entreprenörer skulle kräva stillaståendeersättning av bolagen.  Det är tufft att säga vad som är rätt och fel när vädret är så pass extremt och man
har inget att jämföra med.
LINA WAHLNEMO
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer runt om i länet. prenumerera du också!
[vfb id=1]