LIT (JT) För tre år sedan gav politikerna ett tydligt besked: Litsbacken ska inte läggas ned.
Men nu har Östersunds kommun ändå tagit sin hand ifrån den.
Betyder det att den är nedlagd?
– Vi ger inte upp, tvärtom kämpar vi hårdare än någonsin, säger Erica Jonsson.
Hon är en av dem som engagerat sig flitigast i kampen om Litsbacken, och just nu slickar hon både såren efter kommunens besked att dra in driftstödet på en halv miljon kronor, samtidigt som hon rustar för en ny kamp.
– Vi hade egentligen ingen plan B, eftersom vi hoppades in i det sista att Östersunds kommun skulle fortsätta driva backen. Det vi gör nu är att titta på alla tänkbara möjligheter att kunna driva den själva, säger Erica Jonsson.
Hon sitter utanför Rådhuset i Östersund, bara ett stenkast från lokalerna där beslutet fattades. Av en ren tillfällighet ser hon socialdemokraternas kommunalråd Anders Edvinsson promenera förbi under intervjun, en av politikerna som företrätt kommunen i frågan.
– Jag tycker inte att de bryr sig om utbyarna, utan det är bara centrala stan som de satsar på. Vi är många som är väldigt besvikna, det känns inte som att vi tillhör kommunen, säger Erica Jonsson.
Men Östersunds kommun tänker ju investera i både biblioteket i Lit och bygga en multihall på orten, är inte det en satsning om något?
– Jag ser inte vad de sakerna har med varandra att göra. Ska vi hänvisa dem som vill åka slalom till biblioteket i stället? Jag tycker att det borde finnas både och, säger Erica.
Så vad händer nu – hinner ni hitta en lösning innan vintersportsäsongen drar igång?
– Vi har redan arbetat fram ett utvecklande koncept för backen som vi tror på, och nu ska vi se om vi kan köra på det utan kommunens stöd. På sätt och vis är det skönt att ha spelreglerna klara nu, vi har inget att förlora.
Det är Östersunds kommun som äger liften vid Litsbacken, men värmestugan och marken är privatägd. Frågan är om kommunen ändå kan bidra med någon slags lösning?
– Det är svårt att lova något. I och med att det skulle kosta cirka 15 miljoner kronor att investera det nödvändiga i backen för att den ska kunna hållas öppen mer än de få dagar det är tillräckligt med natursnö, så ser det inte så lovande ut, säger Anders Edvinsson.
På det svarar Erica Jonsson:
– Enligt det förslag vi gav till kommunen så ville vi ha 2–3 år för att fixa det ekonomiska och hjälpa till med eventuella investeringar. Vi har kontakter och jobbat för att lösa detta. Vi vill att kommunen ska stå för driften, 500 000 kronor per år.
TEXT OCH BILD
ANDERS LUNDIN

Anders Edvinsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund, säger att det inte ser så lovande ut att hitta en lösning för Litsbacken.