Fram till måndag eftermiddag har 5 nytt fall av smittade med coronaviruset covid 19 konstaterats i länet. Det gör att Jämtland har 1149 bekräftade fall av viruset. De flesta vårdas hemma.
Nu vårdas 3 patienter på sjukhus, varav 1 på IVA, meddelar Region Jämtland Härjedalen.

Antal avlidna på sjukhus sedan start: 19, en ökning med en sedan fredag.

Sedan starten av coronapandemin i vårt län har 132 covidpatienter skrivits ut från Östersunds sjukhus.

Antal provtagna sedan start 18576

___________________________________

 Besöksrestriktioner gäller fortfarande 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

 

___________________________________

 

För allmän information   

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.   
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.   
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.   

___________________________________

 

Medieinformation

Mediekontakt Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65.

Lägesrapporter skickas vardagar mellan 16:00 och 17:00.

Redovisning per kommun av verifierat smittade lämnas i lägesrapport på onsdagar.

 

RSS-flöde   

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):   
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press   
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news   

Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr


[Avklippt meddelande]  Visa hela meddelandet

Fram till och med torsdag har 4043 personer testats i länet.
Sedan starten av coronapandemin i vårt län har cirka 50 covidpatienter skrivits ut från Östersunds sjukhus.

Smittade som verifierats via provtagning per kommun

Redovisas tills vidare i lägesrapport varje onsdag

 

Östersund:      163

Åre:                   51

Krokom:            23

Bräcke:            10

Övriga:              49

Totalt              296

 Angående övriga

Provtagna med positivt resultat finns i samtliga av länets övriga 5 kommuner, men vi redovisar värdet först då det finns minst 10. Det finns också provtagna som har folkbokföringsadress i kommuner utanför länet (exempelvis studenter, besökare, visstidsanställda). Var och en av dessa kommuner har också färre än tio som är bekräftat smittade via provtagning.

 
Flera olika åtgärder har gjorts med separat testanläggning i ett tält utanför sjukhuset och kontroll av personer som ska in på hälsocentraler och akuten innan de får släppas in.
Sorteringen gäller alla gående patienter, alltså de som kommer till fots, och inte de patienter som kommer med ambulans. Själva sorteringen kommer att ske via akutmottagningens reception. Patienter som ska provtas för misstänkt coronvirus ska besöka provtagningstältet som finns på Köpmangatan 5, vid infektionskliniken.
De besöksrestriktioner som tidigare gällde vårdavdelningar har nu utökats till regionens samtliga verksamheter.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen har testat en onlinetjänst i liten skala på några hälsocentraler via e-tjänsterna på 1177.se. Nu breddinförs tjänsten från och med den 19 mars till alla invånare, för att öka tillgängligheten. Mer information finns i pressmeddelande på Regionens webbplats.
Vid misstanke om smitta kontaktas vården via 1177 eller 1177.se, där finns också mer information om symptom, smitta och liknande. Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313. Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.