FMK (Familjens Motor Klubb) tillsammans med en rad samarbetspartner, anordnade i helgen återigen en dag med möjlighet för allmänheten att testa och träna detta med halkkörning. FMK har lång tradition att genomföra denna typ av övningar berättar Göran Westman som är en av de ansvariga för dagen. – ”Vi har nu kört detta i över 40 år, från början plogade vi upp en bana på Mosjön, men nu med denna fina möjlighet att vara här på motorstadion i Östersund har det blivit en uppskattad heldagsaktivitet för hela familjen, många deltagare kommer år från år.”
Deltagarantalet har stadigt ökat och i helgen var det hela 130 förare som genomförde träningsrundor. Särskilt kul tycker arrangörerna det är att antalet unga förare under utbildning tillsammans med sina handledare deltar tillsammans i allt större utsträckning.
Faktaruta
Halkbana – sk Riskutbildning 2, är idag en obligatorisk del för dem som tar körkort. I utbildningen ingår 2-3 timmars teori och ett antal övningar som ska genomföras. Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan det gäller bara att man är med och följer instruktionerna för att bli godkänd. Ett av målen med halkbanekörningen är faktiskt att man ska ”misslyckas” (exempelvis att inte kunna häva en sladd) för få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga. Dagens övning med FMK ersätter inte Riskutbildningen men är ett bra tillfälle att öva för både bilvande och erfarna förare.