Fartygets K-märkning borttagen, osäkert med driftsstarten i helgen
 
ÖSTERSUND (JT) Turerna kring den nyrenoverade Thomée fortsätter. Kommunikationsmiss med Sjöfartsmuséet kan vara trolig orsak till att Thomée nu förlorat sin K-märkning. Lågt vattenstånd i Storsjön har försenat inspektionen av fartygets driftsduglighet efter renoveringen och in i det sista är det därför osäkert om fartyget kommer ut enligt tidtabell under nästa vecka. Dessutom pekar nya uppgifter på att kostnaderna för renoveringen dragit iväg till cirka 11 miljoner kronor.
Genom byte från ångdrift till dieselmotor på det sätt som gjordes anser Statens Maritima Museer att Thomée inte längre uppfyller kravet som ångfartyg och därför har K-märkningen tagits bort. Enligt museichef Hans Lennart Olsson på Sjöfartsmuseet hade detta kunnat förhindrats om kommunen haft en bättre vilja till kommunikation om renoveringen från början.
– Det finns andra ångbåtar som är K-märkta och ändå konverterat till dieseldrift i kombination med ångdrift där de på ett enkelt sätt kan välja dag för dag om de vill använda ångmaskin eller dieselmotor, säger Olsson.
Det låga vattenståndet under försommaren har försenat de stabiliseringsprov och beräkningar, som måste göras under driftsförhållanden. En konsult kommunen anlitat och en inspektör från Transportstyrelsen räknar just nu febrilt på de beräkningar och prov som gjorts och som ska ligga till grund för hur många passagerare Thomée ska klassas för. Målet är att bibehålla de 130 platser hon var godkänd för innan renoveringen. En renovering som tagit flera år och blivit drygt tre gånger dyrare än beräknat. Från 3 till cirka 11 miljoner kronor. Men man saknar fortfarande entreprenör som är villig att ta på sig driften och därför kommer kommunens kultur och fritidsförvaltning att köra Thomée själva under den här sommaren med ett beviljat kommunalt driftsstöd på 500 000 kr.
Besättningen räddas i sommar av Storsjöns färjerederi, som ställer upp med både kaptener och matroser. Håller tidsschemat ska Thomée vara i trafik i slutet av nästa vecka med ett 20-tal turer fram till den 6 augusti. Ulf Löfvenberg jobbar på kommunens tekniska förvaltning och är enhetschef för fordonsenheten. Han ser ett starkt intresse från många håll att få fartyget i trafik och även goda möjligheter att rekrytera en eller flera entreprenörer för att driva verksamheten nästa år.
– Vi kommer att starta upp med det arbetet så fort som möjligt. Redan nu har vi olika intressenter som hört av sig under renoveringen, säger Löfvenberg.
Kommunalrådet Ann-Sofie Andersson påpekar att det rådde stor politisk enighet när beslutet om renovering av Thomée togs. Att kostnaderna nu dragit iväg till mer än det tredubbla anser Andersson att kommunrevisorerna får titta på.
-Det viktiga för framtiden är nu att hitta en entreprenör som vill driva Thomée. Frågan vi ställer oss från kommunens sida är vilka som skulle vara intresserade om vi ställer upp med ett visst driftsstöd och försäkrar båten. Jag tycker det är bättre att ett företag, ett konsortium eller en grupp av både företag och ideella krafter driver båten. De skulle troligen lyckas mycket bättre än kommunen med den frihet till innovationer de kan utveckla, säger Ann-Sofie Andersson.
Föreningen Thomées vänner har hela tiden funnits med och ordnade tidigare sponsring från Jämtlands Bryggeri som skänkte 1 krona till Thomée för varje burk av ölet ”Steamer”som såldes. Det gav 35000 kr till båten år 2012. Jörgen Mårtensson är ordförande.
-Även om det inte längre sitter en ångpanna i båten så älskar vi fortfarande Thomée. Det viktiga är att den kommer i trafik så därför kommer vi att göra vad vi kan för att hjälpa till, säger Jörgen.
HÅKAN TORESSON

En blåsig sommardag 1986, samma år som staden Östersund fyllde 200 år, möttes ångbåtarna Thomée och Östersund i Tjalmarsundet och stävade sida vid sida mot Östersunds hamn, förevigade av fotograf Jan Andersson från en rank plastbåt