ÖSTERSUND (JT) Snart har Thomée kostat Östersunds kommun närmare 13 miljoner trots att budgetbeslutet i fullmäktige enbart var 3,5 miljon för renoveringen.
Ekonomiavdelningen på kommunen säger att Thomée kostat 10,2 miljoner än så länge, en politiker och en tjänsteman säger 12,8 miljoner. Det kanske inte är så konstigt att ingen riktig vet eftersom det inte finns några beslut på var pengarna tagits från.
– Vi förtjänar kritik allihopa, säger Bosse Svensson (C).
Idag arrenderas den nu dieseldrivna båten ut av kommunen som trots det står för både bränsle och driftskostnader!
Thomée har varit en långdragen och dyr historia för politikerna i Östersund. År 2014 togs beslutet att klenoden Thomée skulle renoveras och 3,5 miljon avsattes. Ulf Löfvenberg som är chef för Fordonsenheten på Östersunds kommun är den som haft mest med Thomée att göra. Han gjorde en upphandling där ingen entreprenör ville ta på sig uppdraget, han avbröt upphandlingen och ringde runt personligen. Till slut hittade han TS Produktion AB i Arvesund som tog på sig arbetet genom löpande fakturering. En marinkonsult anlitades, livflottar köptes, ny el installerades, fönster byttes och mycket annat för att båten skulle bli säker.
– Det blev så dyrt men det gick inte att avbryta. Ingen ville ta i båten och ingen ville betala, säger han.
13 april 2018 ger revisorerna för Östersunds kommun hård kritik i revisionsrapporten till Kommunstyrelsen:
”Vi riktar kritik mot hanteringen av renoveringen av Thomée. Vi har funnit att riktlinjer och rutiner frångåtts med avseende på upphandling, budgetunderskott och utbyte av ångdriften.
Kommunstyrelsen har brustit i sin styrning, uppföljning och kontroll genom att inte göra framställan i fullmäktige eller vidta tillräckliga åtgärder med avseende på uppkommen situation”
Då var summan uppe i elva miljoner för renoveringen av båten. Eftersom revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål, har de reagerat på dels att beslut som fattats inte redovisats och att vissa fakturor varit oklara kring redovisning av timmar.
Mats El Kott (L), ordförande för kommunens revisorer blev förvånad att ingen reagerade när han tog upp kritiken i kommunfullmäktige.
– Man har inte beslutat om pengarna utan man har lagt in det i investeringsbudget i KS budget, säger Mats El Kott.
– Man kan leja snöskottning på löpande fakturering men inte den här typen av jobb, säger Göran Fürstenberg(M) som också är revisor.
Hur kommer det sig att ingen reagerar på den stora summan pengar och hur kan beslut kring var pengarna skulle tas ifrån inte vara redovisade?
– Du är inte ensam om att inte hitta besluten, säger Pär Jönsson (M).
Han menar att det skett en avrapportering i KS om Thomée eftersom några krävt det.
– Jag har dock inte varit med om något nytt beslut om någon tilläggsbudget på Thomée, vilket är konstigt då majoriteten varit så noga att man inte kunde lägga en krona på Litsbacken om det inte var budgeterat. Jag förstår revisorernas kritik, säger han.
AnnSofie Andersson (S) bekräftar att det inte tagits nytt beslut om pengarna.
– Formellt sätt finns inga beslut var pengarna tagits så det är precis som revisorerna säger. Det är mycket pengar, det blev tre gånger så dyrt mot beräkningarna, men vi är många som konstaterat att vi lär oss hela tiden, säger hon.
Bosse Svensson (C) menar att kommunen hamnade i en rävsax, det gick inte avsluta de påbörjade renoveringarna:
– Min utgångspunkt har varit att om man ska få ut något värda av båten måste båten i sjön. Personligen tycker jag att det ska öppnas upp för att vi ska kunna sälja den. Vi har alla varit med på resan kring båten och vi förtjänar kritik allihopa.
Kommunstyrelsen har dock hela tiden varit informerade om status kring Thomée bekräftar kommundirektör Anders Wennerberg. Men ingen där har reagerat eller agerat.
– Jag gissar att de ökade kostnaderna gjorde att man undrade hur detta skulle lösas, säger han.
Ove Isacsson (M) tycker att han fått ett undan flyende svar varför båten blev så dyr.
– Det handlar om oskicklighet och okunskap. De hade kunnat lyssna på Örjan Bergqvist som hade kunnat göra allt för 4,5 miljoner. Det är tragiskt, säger han.
Tillbaka till Ulf Löfvenberg. Han menar att marinkonsulten som anlitades var en självklarhet säkerhetsmässigt eftersom Västkustföretaget konstruerat och byggt fartyg för Atlanten. Att ångmaskinen byttes ut hade praktiska förklaringar, det finns få ångmaskinister i livet och få som utbildar sig till det. Örjan Bergqvist på Arvesunds varv säger själv att han är den som kan mest om Thomee rent tekniskt.
– Jag tackade nej till jobbet eftersom kommunen ville att jag skulle jobba enligt ritningen från marinkonsulten. Jag ville jobba själv. Hade den blivit restaurerad helt efter mitt huvud så hade det blivit billigare. Men kommunen ville göra det på sitt sätt, säger han.
Skulle han ha utfört renoveringen hade han valt att behålla K-märkningen med ångdrift men kompletterat med dieseldrift.
– Jag har visat genom åren att jag kan det här, säger han.
Driftskostnaderna för Thomée kommer landa på cirka en halv miljon per år för kommunen. Det är kostnader för bränsle, försäkringar, besiktningar och det kommer att krävas en halvtidstjänst för skötseln med båten. Det är Per-Åke Wahlund som arrenderar båten och kommunen står för driftkostnaderna. Något som Pär Jönsson (M) reagerar på.
– Det kan inte vara kommunen som står för bränslet, om det åker massor med människor på båten kostar det oss mer pengar och den som driver båten tjänar mer pengar, säger han.
Enligt Per Johansson, Tillväxtchef på kommunen, krävdes det att diesel ingick i arrendet för att hitta någon som arrenderade den.
– Vi gjorde ett försök i fjol och ingen ville arrendera den. Det var ett måste att dieseln skulle ingå och båten varit en fantastisk succé i sommar, säger han.
Per-Åke Wahlund instämmer i att det varit en bra sommar.
– För en båt som inte gått med vinst sedan år 1917 har det varit en jättesuccé. Vi har kastat loss från hamnen och gjort 100 turer i sommar, säger han.
Trots det vet han inte hur sommaren gick ekonomiskt eller om han ska fortsätta driva båten nästa sommar.
– Att kommunen står för dieseln är en liten del i totalen eftersom båten är bränslesnål. Det var inte det som avgjorde om jag skulle arrendera båten, avslutar Per-Åke Wahlund.
SUSANNE KVARNLÖF
Lokala nyter varje vecka prenumerera du också!
[vfb id=1]