En av grunderna för FN var att skapa ett forum där länderna kunde mötas och på så sätt minska risken för konflikter. Man skulle också kunna ingripa om en konflikt bröt ut och bla kunna skicka fredsbevarande styrkor.
Sedan finns det ett system där säkerhetsrådet kan stoppa förslag. De fem permanenta medlemmarna, USA, Ryssland, Storbrittanien, Kina och Frankrike.
De kan lägga veto mot förslag och på så sätt stoppa dem.
Med andra ord så kan fem länder stoppa alla förslag från de andra 193 medlemsländerna.
När det gäller kriget i Syrien så är det Ryssland som stoppar alla förslag till ingripande från FN.
EU är ett annat förbund som också det var avsett att få länderna i Europa att sitta vid samma bord. Ett annat sätt att stoppa konflikter i ett tidigt skede!
Idag är båda organisationerna i hetluften.
Kriget i Syrien har visat hur tandlösa den här typen av förbund kan vara……..
Och kriget i Syrien är den största anledningen till flyktingmängderna som kommer inte bara till EU utan också till Sverige.
Samtidigt som flyktinganhopningen skapar sprickor och irritation mellan EU länderna, ja rent av hotar den fria rörligheten mellan länderna som är en av hörnstenarna i EU!
Inbördeskriget i Syrien måste avslutas. En vapenvila med alla inblandade parter måste till. I dagarna samlas man i Geneve för förhandlingar. Dock har oppositionen ännu inte bestämt sig för att delta.
Med ett tandlöst FN, ett splittrat Europa, och en förhandling utan alla parter närvarande är väl risken att vi får se hur den syriska statens självmord fortgår i ett bad av de egna medborgarnas blod.
Och då väcks naturligtvis frågan, ska det inte gå att reformera FN:s regelverk. Ska de permanenta medlemsländernas vetorätt vara för evig?
Eller ska man göra om FN stadgarna och kanske tillåta FN att bli en part som på allvar kan stoppa den typen av konflikt vi nu ser i Syrien?
Under tiden kan vi räkna med att flyktingströmmarna till Europa och vårt land fortsätter!