Duvedsföretag utvecklar innovativt, hållbart och kostnadseffektivt bostadsbyggande

DUVED (JT) Företaget Duved Framtid AB arbetar för samhällsutveckling och tillväxt, tillsammans med medborgarna. De har sammanfört fem internationellt kända arkitekter, byggindustrin i Jämtland och bostadsutvecklare. I detta projekt, ”Duved 5”, vill de utveckla ett innovativt, hållbart och kostnadseffektivt bostadsbyggande. 
Det ska vara ledande för resten av Sveriges bostadsbyggande och stadsplanering.
De fem kända arkitekterna heter Farshid Moussavi, Mia Hägg, Carmen Izquierdo, Shide Shaygan och Elisabet Sundin. De har bjudits in att utveckla var sitt hus enligt befintlig detaljplan. Huset är i två våningar, 200 kvm, och har 10×10 meter markyta. Prototypen uppförs i Duved och ska sedan kunna börja tillverkas för den svenska marknaden.
Jan Åman på Duved Framtid AB berättar att alla fem hus kommer att byggas, men att man nu väntar på bygglov.
–De ska stå bredvid varandra, framför det som brukar kallas kyrklägdan, alltså framför kyrkan. Vi hoppas förstås att kunna börja bygga dem så snart det går.
Han berättar vidare att alla dem fem husen spelar på olika saker. Fyra av dem är redan klara:
–Ja, Shide Shaygan är bosatt i Edsåsdalen och har tagit fram ett modellhus i nära samarbete med lokala fabriker. Mia Häggs hus inkluderar en toppvåning med vinterträdgård och således är ett viktigt bidrag till ett grönare boende – där idén om en mer självförsörjande by är viktigt som modell för hela Duved. Lisa Sundin har skapat minimala bostäder med gemensamma utrymmen, för studenter, säsongsarbetare och liknande. Carmen Izquierdo är mycket skicklig på konstruktion.
–Samtliga arkitekter har utvecklat hur det som byggs som enskilda hus i Duved kan bli byggt i större skala som serier. I Mia Häggs fall som ett slags by- eller stadsradhus.
–Det femte huset, med Farshid Moussavi som arkitekt, görs på ett lite annat sätt och är under utveckling!
Jan Åman har ingen direkt koppling till Duved, däremot har han jobbat nära Årehus VD Helen Olausson i ett antal stora utvecklingsprojekt tidigare. .
–Det är verkligen roligt att lilla Duved blir tummelplatsen för detta stora och viktiga projekt. Vi har stöd av Boverket och avsikten är att Duved ska stå som modell för bostadsutveckling och samhällsplanering i Sverige.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste numret av e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)