SVENSTAVIK(JT) Det är fem år gammalt nu, Storsjöodjurscentret i Svenstavik. Och av de blygsamma besökssiffrorna att döma är det fortfarande en mycket okänd verksamhet. Men företagarföreningen i Svenstavik med ordförande Kurt Jonsson har inte alls gett upp.
– Vi kör på en minimibudget men har ändå lyckats utveckla verksamheten lite. Nu under sommaren har vi öppet varje dag mellan 12 och 17 och två  sommarjobbare sköter om  besökarna, berättar Kurt Jonsson. Och han skulle nog inte heller skriva under på det där med okänd. Ryska, tyska och amerikanska tv-bolag har varit på plats under åren liksom  tv från Sverige,  och när Rapport för tio år sedan visade den lilla ”någonting” som fångats  av en kamera under vattnet , spreds bilderna över hela världen.
Maryam Ghafoori, en av de sommaranställda  visar mig runt. Och det är mycket att se. Det är direktöverföring från sex fasta kameror, tre under vatten och tre som filmar vattenytan, det är berättelser om mängder av observationer som Jamtli samlat in ända sedan mycket långt tillbaka, det är videofilmer och det finns många roliga knappar att trycka på för de mindre barnen. Centret har också blivit en plats för barnkalas. Tillställningar som förstås avslutas med storsjöodjurstårta.
”Det är en plats för hypoteser. Inte sanningar” läser jag i en tidskrift där en av skaparna av själva utställningen intervjuas, Magnus Thorstensson från Unsworn Industries.
När centret byggdes upp i den gamla konsumbutiken var det en hel del stödpengar inblandade och kommunen bidrog också under det första verksamhetsåret. Men sedan fyra år tillbaka finns inga kommunala pengar i driften.
– Det är den lokala företagarföreningen, med hjälp av överskottet från Älghelgen i slutet av sommaren, och privata sponsorer som håller det hela igång, säger Kurt Jonsson. Han säger också att det egentligen är för tungt för en så liten förening att driva det hela och hans önskan och vision är att centret ska få en långsiktig lösning tillsammans med Jamtli och Bergs kommun. Så sent som för ett par veckor sedan satt han i möte med Bergs kommuns ledande politiker Therese Kärngard(s) och näringslivschefen Anders Englund. Ämnet var centrets framtid.
Men någon snabb lösning i den riktning Kurt Jonsson önskar, ser det inte ut att bli. Näringslivschefen Anders Englund förklarar att kommunens budget inför 2019 blir mycket stram med krav på besparingar på många håll. Och att då gå in med flera hundra tusen kronor årligen är inte möjligt.
Jamtli har skissat på ett förslag för framtida drift som skulle innebära att Storsjöodjurscentret skulle bli ett dotterbolag till Jamtli, ungefär som Teknikland och Fjällmuséet i Funäsdalen. Men ekonomiskt är det Bergs kommun som skulle dra det tunga lasset i samarbetet, och det anser sig alltså kommunen inte kunna.
– Men vi ska ses igen efter sommaren säger Anders Englund. Det kommunen kan tänka sig är att på något vis samutnyttja  lokalerna och därigenom underlätta hyresbördan för centret. Men då gäller det att hitta en lämplig kommunal verksamhet som skulle ha nytta av lokalerna.
Jamtli ser positivt på centret  men avvaktar nästa steg. Och något större ekonomiskt åtagande är inte aktuellt.
– Vi tycker att Stosjöodjurscentret är en viktig satsning, det är bra med kulturupplevelser ute i hela länet, säger Christina Wistman, biträdande museichef på Jamtli. Det är hon och landsantikvarie Henrik Zipsane som fört samtal med företagarföreningens ledning och representant för Bergs kommun.
– Vi diskuterade ett upplägg i början på året och sen dess har inget hänt från vår sida, säger hon.
Tillbaka till Kurt Jonsson, hur uthållig är företagarföreningen i Svenstavik?
– Vi har varit aktiva i föreningen i 28 år; vi har drivit centret nu i fem år och jag tror nog vi håller ut bra många år till, säger han. Men det behövs en stabilare lösning på sikt, säger Kurt Jonsson.
Text och foto
Lisa Hansson
Vill du läsa mer om vad som händer runt om i länet prenumerera på vår tidning.
[vfb id=1]