ÖSTERSUND (JT) Det är på Stadsdel Norr, på den gamla skjutbanan mellan Östersund Arena och kraftvärmeverket, som det planeras att byggas en stor solcellsanläggning. Området är på 9 hektar och här finns yta nog att placera en solcellspark som kan bli Sveriges största – vilken i dagsläget ligger i Varberg och är på 2,7 MW toppeffekt. Karin Österberg är Östersundshems projektledare, och hon visar Jämtlands Tidning runt på området.
– Det här området kallas tydligen bland militärer för Sibirien, eftersom det alltid är några grader kallare här, vilket dock inte har någon betydelse för solceller, säger Karin Österberg.
Hon är dock lite sparsam när det gäller detaljerna för solcellsparken, helt enkelt för att det återstår många pusselbitar som måste ramla på plats innan spaden sätts i jorden.
– Det händer saker på marknaden hela tiden, både när det gäller regler och priser, så i dagsläget kan vi inte säga hur stor parken blir. Möjligtvis kommer den att byggas i flera etapper. Det vi vet är att vi har 9 hektar mark, och att det ska byggas utifrån vad som är affärsmässigt bäst, berättar Karin.
Östersundshem har även fått med sig systerbolaget Jämtkraft i satsningen, och tanken är även att öppna för flera delägare, både privatkunder och företag. Helt enkelt möjliggöra för de som inte har ett eget tak att bygga solceller på att vara med i omställningen till ett förnybart energisystem. Östersundshem och Jämtkraft håller fortfarande på med förstudien, och om respektive styrelsen godkänner hela upplägget så kan det bli byggstart nästa vår.
Karin Österberg är chef för Östersundshems hållbarhetssektion och har där ett brett uppdrag med arbete med att ifrån energi och miljö till social hållbarhet och integration. Nu får hon även vara med och styra upp en av de största solcellssatsningarna på våra breddgrader.
– Det känns såklart jätteroligt att två kommunala bolag i Norrlands Inland kan vara så progressiva på det här området, och att vi även bjuder in kunderna att vara med som delägare, konstaterar hon.
Är ni rädda för att stöta på patrull i exploateringen av det här skogsområdet?
– Det bör inte vara några större problem. Ingreppet för att placera solceller på ställningar på marken är förhållandevis liten. Det är dessutom Östersundshem som äger marken och det används varken som något attraktivt friluftsområde eller något annat i dagsläget. Dessutom ligger den nära kraftvärmeverket och har redan sedan tidigare bra el-anslutningar.
TEXT & BILD
ANDERS LUNDIN
Prenumerera du också!
[vfb id=1]