ÖSTERSUND (JT) Professor Masoud Kamali är avstängd från sitt arbete på Mittuniversitetet. Turerna kring Avdelning för socialt arbete, SOA, på universitetet är många men värst är det för socionomstudenterna.
– Vi diskuterar maktaspekter samtidigt som vi blir nertryckta av lärarna, säger en student.
Onsdag 12 september fick socionomstudenterna ett mejl från deras ämnesansvarig lärare, Masoud Kamali, där det stod:
”Ni kanske vet att jag under några år haft konflikt med några medarbetare som inte gillade vår utbildnings antirasistiska och globala perspektiv och har fått ledningens stöd på Mittuniversitetet. De har försökt på olika sätt att bli av med mig och nu har de lyckats. Universitetsledningen har beslutat att jag inte ska fortsätta med min tjänstgöring i avvaktan på utredning av falska och rasistiska anklagelser som en av motståndarna till vår profilering riktat mot mig. Därför kan jag tyvärr inte fortsätta att ha ansvar för denna kurs längre”.
En och en halvtimme senare kom ett mejl från ställföreträdande avdelningschef där det stod: ”Masoud Kamali kan, av personliga skäl, inte undervisa i er pågående kurs. Kursen kommer att genomföras, men med andra lärare”
– Jag skulle aldrig kunna rekommendera den här utbildningen till någon, säger en av studenterna.
Anledningen till att de här tre socionomstudenterna vill vara anonyma är på grund av rädsla.
– Syns mitt namn och ansikte, då får jag ingen examen.
En anställd på Mittuniversitetet polisanmälde förra veckan professor Masoud Kamali och en lektor. Eftersom Masoud Kamali är professor lämnas utredningen över till Statens ansvarsnämnd för att pröva om det finns grund för avsked. Arne Wahlström är chefsjurist på Mittuniversitetet och han menar att det är grova anklagelser som riktats mot de anställda.
– Medarbetaren som inte är professor kommer det göras en utredning från Personalansvarsnämnden. Polisanmälningar är gjorda och det råder förundersökningssekretess, säger han.
Förra våren stängde Mittuniversitetet tillfälligt intagningen till socionomprogrammet på grund av konflikter inom Avdelningen för socialt arbete, SOA. Samtidigt anklagade Masoud Kamali universitetsledningen för kränkande särbehandling. Turerna har varit många och en utredning tillsattes av universitetet där man tog hjälp av externa konsulter som bekräftade att det fanns arbetsmiljöproblem på avdelningen. Linus Theorell, ordförande för Studentkåren berättar att de har handlagt ett flertal studentärenden från socionomprogrammet.
– Det har varit allt från bemötandet från läraren till fel kring examination, säger han.
Det är en bekymmersam bild de tre anonyma socionomstudenterna ger av utbildningen. Att lärare till denna utbildning som ska sprida kunskap om diskriminering, respekt för människor och beskriva maktförhållanden och vad makt gör, själva är ett dåligt exempel på motsatsen.
– Vi diskuterar maktaspekter samtidigt som vi blir nertryckta av lärarna.
De berättar om hierarkier, härskartekniker och social inkompetens. Nedlåtande och obehaglig ton i samtal, syrliga kommentarer, ointresse eller gapskratt under examination när läraren tycker eleven gjort ett dåligt jobb, är vanligt förekommande.
– Utbildningen är så vänstervriden att det hämmar diskussionerna, det är inte okej att tycka vad man vill. Jag ställer inga frågor under föreläsningen för då kan man bli nedtryckt. Det är en antirasistisk utbildning och då blir det extremt så. Det är en obehaglig känsla, säger en av studenterna.
– Förmågan att vara social saknar jag ju högre upp i hierarkin på skolan man kommer, säger en annan student.
Studenterna menar att de går en utbildning där de ska lära sig att visa respekt för den man möter, empati och människovärde och att makt är den största orsaken till att det finns orättvisa men istället möts studenterna av översitteri från lärarna i ämnena.
– De ska utbilda oss att bli professionella när de själva inte är det. Det är bekymmersamt för både Mittuniversitetet och regionen med ryktet som är kring det här programmet.
Ett annat problem är informationsbristen från Mittuniversitetet.
– Vi får läsa i media vad som händer, det känns som om det är mer information på mitt barns dagis än vad det är här.
Och oron över vad som händer med deras utbildning är nu är stor. Men ställföreträdande avdelningschef Francisco Esteves menar att det är den spända situation som uppstått nu som är problemet.
– Ingen ska bli lidande i undervisningen, vi jobbar på och ska ersätta en person, nu hoppas jag vi kan starta på nytt.
Kritiken som studenterna framför känner han inte igen.
– Det finns annan kritik att ta itu med men det låter inte bra om det som eleverna säger stämmer, avslutar han.
De förundersökningar som inleddes utifrån de polisanmälningar som gjorts har lagts ned.
Ärendena utreds av Statens Personalansvarsnämnd.
SUSANNE KVARNLÖF