Nu tas tester från alla slambilar i Östersund

ÖSTERSUND (JT) Brännbara sopor som våtservetter, stekfett och fritörolja hamnar i allt större utsträckning i avloppen. På avloppsreningsverket i Östersund får man ta reda på stora mängder brännbart avfall, något som både kostar pengar och riskerar att skada utrustningen.

Problemet med brännbart material i avloppet har eskalerat de senaste tio åren. Förr var exempelvis tops ett stort problem, i dag är det istället våtservetter och liknande engångsartiklar, säger Rickard Ulfsparre, processingenjör i Östersund.

– Det är bara vatten, kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner i avloppet. Men det här har blivit ett större problem. Det gör att maskinerna slår igen och tar tid att rena upp. Det fastnar i pumpar och kan orsaka driftstopp i värsta fall.

Stek- och fritörolja har blivit vanliga problem på slutet och det är särskilt besvärligt, säger Ulfsparre, eftersom varm olja som sedan spolas i det kalla avloppet tenderar att stelna och fastna.

– Det är inget som ska ner i avloppet. Det är brännbart och ska gå ner i papperskorgen så att det kan bli energi. Om folk bara kunde spola ner det som ska i toaletten hade nog mängden sopor vi får minskat med runt 75 procent.

Hur mycket extra kostar det här?

– Det är en hel del. Varje ton vi måste köra på brännbart kostar, sedan i reparationskostnader, jourpersonal som behöver reparera maskiner och så vidare. Det hamnar på VA-taxan eftersom det här inte är skattefinansierat, säger Rickard Ulfsparre.

Han tipsar om att alla bör ha en papperskorg på toaletten för det som är sopor och att inte spola ner stekoljorna. Då skulle problemet minska avsevärt.

– Vi har svårt att styra så mycket härifrån. Vi jobbar längst ned i kedjan. Men som det är nu går ungefär ett ton i veckan på brännbart, vilket är onödigt.

Hur mycket vatten är det som passerar?

– Ungefär 20 miljoner liter per dygn i det kommunala avloppet.

Avloppsreningen tar också hand om rester från enskilda avlopp. Då körs tankbilar med innehållet till anläggningen istället och här har man efter en incident förra året börjat spåra innehållet.

– Det var en stor andel kvicksilver som kom från landsbygden. Efter det har vi börjat spåra alla lastbilar och skicka på analys så att vi kan gå tillbaka om något ovanligt kommer, säger Rickard Ulfsparre.

Kommer det mycket kemikalier och metaller i avloppet?

– Nej, det här var en engångshändelse. Normalt är det väldigt lite. Och kommer det stora mängder så hittar vi det.

CAJ KÄLLMALM