Hade problem med snäckor i ett akvarium och inhandlade därför en Pakistansk Botia. En fisk som tuggar i sig snäckor. Snäckorna försvann mycket riktigt.
Och botian växte kopiöst. Sedan började de andra fiskarna försvinna och bitian växte. Till slut höll den storlek av en mindre abborre.
För en vecka sedan inköptes ett stim neontetror. Alla var borta inom två dagar.
Så……..i lördags lyckades jag och barnen fånga in den fula fisken som fick en klassiskt akvariefiskbegravning.
Toaletten!
Utgår ifrån att stressnivån för de andra fiskarna sänktes radikalt.