SVEG (JT) Missnöjet är stort i Härjedalen mot att kommunen tar ut en årlig renhållningsavgift även för fäbodar och fritidshus, trots att man inte hämtar några sopor vid dessa fastigheter. Protestlistor har skrivits på och medborgarförslag har lämnats in. Men kommunen är kallsinnig. Och nu höjs dessutom avgiften med 140 kr.
Renhållningsavgifterna har varit en het potatis i kommunen under det senaste året. Enligt kommunen är det en fråga om lika-behandling och lutar sig mot kommunallagen. Har man en fastighet som är bebolig ska man också betala en årlig grundavgift för renhållning. Att kommunen aldrig hämtar några sopor vid fastigheten har inte med saken att göra.
Det är mot detta som nu många fritidshusägare och andra som äger fastigheter, som man kanske bara utnyttjar några gånger per år, protesterar mot. Vid besöken tar man alltid med sig sina sopor hem och lägger i sin ordinarie soptunna.
Jan Fahlström, Lillhärdal, är en av många som både överklagat kommunens avgift och nu senast skrivit under ett medborgarförslag om att slopa grundavgiften.
–Jag har ett fritidshus några mil bort och där tillbringar jag och frugan kanske fyra månader per år till och från. Vi är två pensionärer och det blir inte så mycket sopor. Och de som blir tar vi hem hit till soptunnan vid huset varje vecka, berättar Jan.
Vad han och övriga vänder sig mot är att man måste betala en avgift för något som inte finns.
–Jag har en kusin som har två olika fritidsfastigheter förutom sin bostad här i Lillhärdal. Han får betala tre grundavgifter, det är ju inte klokt, menar Jan.
Dessutom råder inte lika inför lagen, som kommunen hävdar, anser han och berättar om att skogsbolagen Holmen och Stora Enso har jakthus de arranderar ut, som arrendatorerna inte betalar någon renhållningsavgift för.
–Det vet jag och jag tror inte att skogsbolagen står för den avgiften, säger Jan Fahlström och berättar om andra fullt beboliga fastigheter som inte heller har belagts med någon grundavgift.
–Det är orättvist och inte ett dugg likabehandling, menar han.
De dubbla och tredubbla grundavgifterna har han och många andra överklagat till kommunen i flera omgångar, utan resultat. Och nu får Jan och alla andra betala ännu mera. Vid senaste fullmäktigemötet i början av veckan klubbades en ny renhållningstaxa igenom. Grundavgiften för sophämtning höjs från nyår med 140 kr till 890 kr.
TEXT OCH BILD JAN ENGSTRÖM