Enda chansen att vi ska överleva som art är att vi sprider oss till andra planeter och det snart, inom 30 år!
Det anser den kände forskaren Stephen Hawkins.
Därför arbetar man nu med att skicka ut tusentals små farkoster i storlek som en datachip som ska surfa på en kraftig laserstråle och på så sätt uppnå en femtedel av ljusets hastighet.
Dessa ska skickas till planetsystem som ligger närmast oss. Och då talar vi 4-5 ljusår. För att därifrån skicka tillbaka information om vilka möjligheter det finns för människor att leva där.
Tanken svindlar.
Plötsligt ter sig regeringens budget ganska futtig.
Rut och Rot för cykellagning när vi knackar på galaxens dörrar?