Vår Region är i djup ekonomisk kris. Det gör att man tittar på alla möjligheter för att få in pengar. En av möjligheterna man överväger är att sälja Landstingsbostäder i Jämtland AB som har cirka 450 lägenheter i beståndet.
Där pågår förnärvarande en utredning som beräknas vara klar i september.
Tittar man på bolaget så torde det vara grovt undervärderat.
Värdet på fastighetsbeståndet anges i bokslut till 82 miljoner kronor.
Med reservation för storleken på underhållsskulden borde ett marknadsvärde på fastigheterna ligga i spannet 250-300 miljoner.
Mycket pengar men knappt tillräckligt att täcka ett års underskott för Regionen.
Anledningen till att ha ett fastighetsbolag är att man vill ha möjlighet att kunna erbjuda nyckelpersoner bostad vid rekrytering.
Naturligtvis ett vettigt skäl. Frågan är väl om inte det skulle gå att lösa på annat sätt.
Den här tillgången är en av få som Regionen kan realisera och få in pengar på.
Då får vi hoppas att det sker på affärsmässiga grunder och att man ser till att få ut maximalt.
Tittar man i de ekonomiska redovisningar som finns verkar hyresnivåerna vara så låga att det rimligen går att höja hyrorna ganska ordentligt.
Något som naturligtvis då ökar avkastning och därmed värdet.
Regionens politiker sitter i en svår sits. De stora besparingar som måste göras kan bara göras genom nedskärningar och nedläggningar av verksamheter.
Här kan man faktiskt få in pengar.
Sälj men sälj på rätt sätt.
Garnisonens nedläggning där fastigheter mer eller mindre skänktes bort och där privata aktörer hade julafton får inte upprepas.
Jag tror dessutom inte att jämtarna tål fler skandalösa fastighetsaffärer inkluderande bolag som ägs av oss medborgare.
Våra gemensamma pengar ska inte kastas bort i onödan.
Nu väntar jag och säkert många andra bara på att Regionens politiker ska avslöja vilka verksamheter som ska bort och vad som ska skäras ned?