STRÖMSUND (JT) Flera hundra skrotbilar i Strömsunds kommun har blivit ett miljöärende som hotar att hamna på skattebetalarnas nota. Ägaren till bilarna motsätter sig mark- och miljööverdomstolens dom och anser att han samlar på motorfordon av ekonomiskt eller historiskt värde.
– Vite är utdömt flera gångar av kommunens miljö- och byggnämnden, säger nämndens ordförande Lars Andreasson.
– Ärendet pågår sedan flera år tillbaka och är ett miljöproblem. Lagstiftningen är tydlig, säger han.
Förutom att det kan vara en fara för djur och barn så kan allt skrot också innebära att människor tappar lusten att flytta hit. Som politiker ser jag att lagstiftningen är tandlös. Skrotfirmor har rigorösa bestämmelser, men en hobbyverksamhet är svår att komma åt.
– Bilarna finns utspridda i hela kommunen, både på ägarens egna fastigheter men i de flesta fall finns skrotbilar också hos andra fastighetsägare och mot deras vilja. Även om vite utdöms, så kan det överklagas och så börjar processen om igen. Det går att utföra åtgärder och forsla bort fordonen på den försumliges bekostnad, men om medel saknas så blir det ju på kommunens skattebetalares bekostnad i stället, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Annika Berglund.
– Vi försöker nu med ett löpande vite, vilket innebär att det blir en summa för varje månad och beslut måste inte fattas för varje gång som ägaren inte vidtagit åtgärder. Vi har begärt hjälp av polisen för att delge detta beslut, men har inte lyckats ännu. Det ska bli intressant att se om det händer något i verkligheten. Vi har nu valt att börja med det värsta fallet så att vi kan dra lärdom av hur vi gör med alla andra som bara är ”lite slarviga”, säger hon.
Mark- och miljööverdomstolen anför i sin dom att skyddsintressena är viktigare än fordonsägarens rätt att samla fordon. Skrotägaren säger i sitt svar att han har för avsikt att inrätta ett fordonsmuseum.
Ägaren till fordonen har inte gått att nå. Den 20 juni ska åtgärder vara vidtagna av skrotbilsägaren som då ska ha minimerat antalet fordon och ha samlat dem på en enda fastighet.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO