Jag vill inte ses om en dryg, okunnig stockholmare bara för att jag kommer söderifrån!

För sex år sedan ramlade det på oss en liten gård i Offerdal.  Utan att vi riktigt förstått hur det gick till, stod vi som ägare till den och bestämde oss för att pröva på att bo där. Åren sedan dess har varit bland de mest intressanta och utvecklande i mitt liv.
Jag som kommer från Småland, kunde genast se många likheter med landskapet jag hamnat i: skogen, vattnet och människor som genom generationer kämpat för sin överlevnad.
Men hur har vi då blivit bemötta som varandes så kallade ”sörlänningar”? Jo, med allt från glädje, nyfikenhet, förundran och beundran till ifrågasättande och ren fientlighet. För detta att komma söderifrån och därmed vara en sådan där ”sörlänning” verkar vara synonymt med att vara en stockholmare. Och då oftast en dryg och okunnig sådan…
Enligt Wikipedia gäller benämningen sörlänningar de som bor söder om Dalälven, i både Svealand och Götaland. Men jag, som vuxit upp och bott just söder om Dalälven i många år, hade över huvud taget aldrig hört uttrycket förrän vi flyttade hit. Det är inget som vi söder om Dalälven kallar oss själva. Det är något som prackas på oss när vi är här, och tyvärr med en negativ ton.
Detta är så klart en jargong som gäller åt båda hållen – norrlänningar har säkerligen fått höra en hel del när de befunnits söderöver. Men norrlänningar kallar ju sig själva norrlänningar, och det med stolthet. Vi söderifrån kallar inte oss själva för sörlänningar. Kan inte vi här i länet föregå med gott exempel och sluta med att kalla någon ”sörlänning”, med den tydligt underförstådda, negativa konnotationen som ordet medför? Vi i vårt avlånga land behöver hålla ihop.
Förra veckan fick Jämtland visa delar av sitt näringsliv för stora delar av landets övriga landsbygd. Norrlänningar som sörlänningar. Anledningen var att Landsbygdsnätverket samlades för att dela ut priser vid Ullebaggegalan och diskutera landsbygdsfrågor.  Det kan du läsa om denna e-upplaga av Jämtlands Tidning.
Tyvärr vann inte länets bidrag, Rätansbygdens byalag och Röjan station, men länet måste ändå ses som vinnare som kunde visa upp ett så vackert vinterlandskap som det nu blev. Speciellt för ”sörlänningarna” som fortfarande dras med regn och dyster höst….
LOTTE MJÖBERG