HÖLA(JT) Barnen i Höla utanför Hallen är rädda att gå till skolbussen. Det är mörkt, gatubelysningen fungerar inte och väg 321 som de både måste korsa och använda som gångväg är smal, utan vägren och med mycket tung trafik. Att en av kamraterna blev påkörd av en buss nyligen minskar inte rädslan.
Av totalt 32 gatlysen är det bara 14 som fungerar och vissa delar av vägen är helt mörklagd. Dåliga rutiner hos den entreprenör Åre kommun anlitar samt vilseledande information från kommunalrådet Peter Bergman har försenat reparationen. Ronja och Kevin Engelbrektsson, 14 respektive 12 år, går utefter vägen i mörkret varje morgon. De är rädda berättar deras mor Gunilla. Ronja var dessutom för ett halvår sedan med om en traumatisk olycka på samma vägsträcka när hon blev påkörd av en buss. Ronja flögs med helikopter till Östersunds sjukhus med frakturer och en mindre skallskada men överlevde genom en snabb undanmanöver av busschauffören.
-Det var ett rent mirakel men olyckan sitter naturligtvis kvar även om Ronja bearbetat det bra. Att Ronja dessutom är mörkrädd gör inte saken bättre när det blir dags att gå till skolbussen, säger Gunilla.
Byborna i Höla har i flera månader gjort upprepade påstötningar till Åre kommun om gatubelysningen utan att något hänt. På ett KPR-möte (Kommunens pensionärsråd) den 28 september meddelade kommunalrådet Peter Bergman, när frågan togs upp av Leif Lundholm i Höla, att inget kommer att hända under närmaste framtiden eftersom armaturerna på stolparna ska bytas till LED och det kommer att ta sin tid eftersom stolparna i Höla ligger långt ner på prioriteringslistan. Innan dess åker man inte heller ut för att byta ut trasiga lampor. Informationen vidarebefordrades av Lundholm vilket upprört hela bygden. Hölaborna anser de har rätt att kräva fullgod gatubelysning, särskilt nu under den mörka årstiden och ser det som ett stort faromoment när barnen tvingas uppehålla sig på vägen under mörker i samband med skolresorna. Väg 321, som det handlar om är bara totalt 6-7 meter bred, utan gång eller cykelväg och med obefintlig vägren. Dessutom en 90-väg med mycket tung trafik. Kommer bilarna för nära finns bara diket att ta till för barnen. Både barn och föräldrar ser trafikmiljön under rådande omständigheter som direkt farlig.
Peter Bergmans information vid KPR-mötet har vid närmare kontroll med tekniska kontorets ansvarige för gatubelysningen, ingenjör Tobias Hammarberg, visat sig inte stämma. I ett mail till JT meddelar Hammarberg att armaturerna på sträckan i Höla inte ingår i armaturbytet till LED. Orsaken till att belysningen inte åtgärdats är däremot att kommunikationen mellan den entreprenör kommunen anlitar och elleverantören inte fungerat och att ärendet därför ramlat mellan stolarna. Förutom en trasig elmätare, som nu bytts, har man också konstaterat kabelbrott vilket kommer att undersökas med skylift och repareras med början under nästa vecka.