Föräldrar, lärare, tjänstemän och politiker har olika perspektiv

I det här numret berättar vi om en ny form av undervisning: fjärrundervisning. Det gör Katarina Klemensson från sin källare i Rönnöfors. Hon är en av de få i Sverige som arbetar som fjärrlärare i samiska. Fjärrundervisning har bara några år på nacken och har kunnat utvecklas med hjälp av den digitala tekniken.
Jag kan tänka mig att det är stimulerande för både lärare och elever. Och att den kan komma att öka stort. För nu måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex. Det är en utmaning för de små skolorna i länet. En av många sådana.
Diskussionerna om skolsituationen i Krokoms kommun har ju gått höga under hösten. Jag har följt dem med stort intresse.
Hur det ska sluta vet vi inte än. Men jag tycker det verkar tyda på en allt ökande klyfta mellan tjänstemännen och politikerna i Krokoms kommun.
Andra kommuner följer säkerligen också utvecklingen i Krokom med stort intresse. De brottas ju med liknande problem. Vilka skolor kommer att få vara kvar – kanske på andra skolors bekostnad? Hur kommer de att viktas mot varandra – vilket perspektiv är det som vinner?
Ett perspektiv som fattats i debatten tycker jag är lärarnas. Nu råkar jag själv inneha lärarlegitimation och jag har arbetat som lärare periodvis, varvat med journalistiken.  Sedan jag flyttade till Offerdal, har jag fått flera telefonsamtal från desperata rektorer runt om i kommunen. Hur de nu lyckats få höra om mig. 
Jag kan förstå att de jagar behöriga lärare med ljus och lykta. För att arbeta med obehöriga lärare är inte alltid en lyckad situation.  Det har jag själv stor erfarenhet av, från flera olika stadier och även inom SFI-verksamheter. De didaktiska frågorna, kunskapen om de många olika, viktiga styrdokumenten och den djupa förståelsen för de komplicerade lärprocesserna är något man behöver ha lärt sig, ha i ryggmärgen. 
Vid ett tillfälle kommenterade jag något med att ”det behöver vi ju följa för att det står i läroplanen”. En obehörig person som då hade undervisat i flera år i länet, frågade mig var man kunde få tag på en sådan läroplan. 
”Ja, du kan ju pröva med Skolverket”, kunde jag inte låta bli att säga ytterst sarkastiskt.  Ridå.
LOTTE MJÖBERG
STF Ansvarig utgivare och TF Chefredaktör