BRUNFLO (JT) En av världens största skogsmaskinstillverkare John Deere Forestry fortsätter att stärka sina positioner i Sverige. Det senaste steget togs nyligen i Brunflo. En investering i mångmiljonklassen har resulterat i landets modernaste serviceanläggning för skogsmaskiner.
Försäljningsframgångar är inte den enda nyckeln till en stark marknadsposition. En minst lika stor roll spelar eftermarknaden. Väl utbyggd och lätt tillgänglig service gör att kunden återkommer. Med en ny anläggning, strategiskt belägen mitt i landet där två europavägar möts, fångar man upp kunderna på väg mellan olika avverkningsuppdrag.
John Deeres nya anläggning, som är inrymt i en del av den tidigare ACB-fabriken i Brunflo, är enligt Henrik Johansson, sverigechef, en av de större investeringarna man gjort under senare år.
-Genom vår mångmiljonsatsning i Brunflo har vi skapat en stor regional anläggning på 1 500 m2 där vi i egen regi och i rymliga fräscha lokaler kan erbjuda fullservice och även försäljning av skogsmaskiner. Satsningen har gjorts tillsammans med en tidigare lokal servicelämnare, Brunflo Skogsmaskinsservice, där i stort sett hela personalen har flyttat med, säger Henrik Johansson som inte utesluter att det på sikt kan bli ytterligare lokala arbetstillfällen.
Sven-Erik Jönsson, ägare till den tidigare serviceverkstaden och numera platschef.
-Vi har möjlighet att göra alla typer av jobb på skogsmaskiner. Lokalerna håller mycket hög standard. Miljökraven för hantering av returoljor, filter, slangar och annat miljöfarligt avfall uppfylls med bred marginal i den här anläggningen.
Enligt Sven-Erik Jönsson kräver dagens skogsmaskiner mindre reparationer än tidigare. Anledningen är förbättrad kvalitét som ger ökad driftsäkerhet. Verkstadsjobben har i allt högre grad blivit intervallservice med byte av oljor och slitdelar samt uppgradering av teknik och datorer. För en modern skogsmaskin skiljer sig alltså ett vanligt verkstadsbesök inte så mycket för det som gäller för en personbil mer än att det handlar om service efter driftstimmar istället för körda mil.
-Ett serviceavtal som tecknas när maskinen köps ger samma kostnad vid alla servicetillfällen. Det ger ägaren möjlighet att långsiktigt överblicka kostnaderna i sin kalkyl, beskriver Sven-Erik Jönsson som räknar med att det finns cirka 120 skogsmaskiner av detta fabrikat inom den nya anläggningens geografiska verksamhetsområde.
En av maskinägarna är Joakim Pesch med Hosjö Skog AB. Som en av de första kunderna kör han in sin skördare, i verkstadens spolhall.
-Maskinen har gått cirka 7 500 timmar. Nu ska vi byta oljor, montera nya givare i aggregatet, tvätta kylaren och laga ett oljeläckage i rotatorn. Dessutom ska vi åtgärda maskindatorns hårddisk då även skogsmaskiner verkar få virus, säger Joakim Pesch med ett skratt.
Jobbet, där han själv gör en del reparationer då den nya anläggningen gör det möjligt för maskinägarna att i viss utsträckning meka själva, beräknar han till två arbetsdagar.
TEXT OCH BILD PER ERICSSON