Regeringen har en ide på att företagare ska betala 25 procent av lönen efter att en anställd varit sjuk i mer än 90 dagar.
Ett lysande förslag.
Jag och alla andra företagare kommer då garanterat aldrig att anställa någon med tidigare sjukdomshistoria. Vi agerar precis som mitt försäkringsbolag som efter förra årets njurstensanfall plötsligt strök allt som berör urinvägssjukdomar ur min sjukförsäkring.
Har jag fritidsintressen som innebär risk för skador har jag redan idag högre försäkringspremier hos försäkringsbolag.
Även där ser jag att tröskeln bli högre att anställa folk. Varför ska jag anställa någon vars fritidsintresse riskerar att företaget får betala för hens sjukskrivning?
Varje åtgärd som försvårar för företagen minskar incitamentet för nyföretagande, ökar risken att företag som redan finns läggs ner och riskerar att öka arbetslösheten.
Vad det garanterat leder till är att människor med lång sjukdomshistorik, som kanske igen ska ut på arbetsmarknaden, får mycket, mycket svårare.
Och det vill vi väl inte?
Det är ju dessutom så att långtidsjukskrivningar är är absolut vanligast inom den offentliga sektorn, närmare bestämt inom vården!
Och det lär väl inte det nya förslaget minska?