Underskottet ökar till 26 miljoner

STRÖMSUND (JT) Vård- och socialförvaltningen redovisar ett minus med 26 miljoner i bokslutsprognosen som presenteras vid socialnämndens kommande möte.  Bokslutsrapporten som gjordes i februari var på minus 17 miljoner. Prognosen i februari pekade dock på ett underskott med 19 miljoner.
– Det hänger ihop med krisläget med pandemin och det har avspeglats sig direkt under de gångna månaderna. Det är främst sjukfrånvaron som har skjutit i höjden markant. Vi vet ju inte om det håller i sig och hur det ser ut vid årets slut. Det är personaltäta verksamheter inom hemtjänsten, hemsjukvården och boenden som måste upprättashålls. Det kan innebära att vi måste betala både sjuklön och vikarier, säger socialchefen Gudrun Öjbrandt.
– När det gäller stöd- och service för funktionsnedsatta går det inte att gå ned i bemanning. Om det inte finns vikarier blir det övertid för den ordinarie personalen. Vi kan också se att försörjningsstödet ökar när företag varslar och permitterar. Också inköp av skyddsutrustning och förbrukningsartiklar, innebär en fördyring jämfört med vad vi vanligen tar hem, säger Gudrun Öjbrandt.
I redovisningen till socialnämnden uppger förvaltningen att det på längre sikt är svårt att förutse vilken övrig påverkan det kan bli för kostnader inom individ- och familjeomsorgen, bl a kan psykisk ohälsa och osäkra förhållanden få inverkan på många samhällssektorer. Pandemin innebär ett osäkert förlopp.
– Det ska komma statliga pengar att söka till vård-och omsorgssektorn, men det har inte nämnts något om hela spannet inom socialförvaltningen, säger Gudrun Öjbrandt.
– Vi har en fantastiskt fin verksamhet som kostar mycket, men vi ser ju att kostnadsökningen främst beror på sjukskrivningar och försiktigheten när det gäller covid-19, säger Karin Näsmark, socialnämndens ordförande.
– Det är klart att det är bekymmersamt med ett så stort underskott, och vi funderar hela tiden på om vi kan effektivisera. Finns det något vi INTE kan göra. Det finns inte en chans att vi kan komma ner till noll, men vi gör allt vad vi kan för att minska underskottet, säger Karin Näsmark.
Det som kan ske nu är att socialnämnden i september får begära tillskott hos fullmäktige.
INGER KRAFT ETZLER
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)