Läs historien om VD:n som försvann
ÖSTERSUND(JT) Det här är historien om det kommunala bolaget Östersundshem som anställde en vd som slutade efter 4 månader.
En historia om hur en svag styrelse och en myglande personalfraktion i kombination fick bort en VD med vilja av affärsmässig styrning av ett havererat bolag. Något som med avgångsvederlag och kringkostnader kommer kosta bolaget kring miljonen.
I åratal hade bolaget en VD, Daniel Kindberg som sällan eller aldrig var på plats. Han gjorde något annat.
Det i sin tur skapade utrymme för en miljö där en speciell bolagskultur kunde frodas. En miljö där ett antal anställda gjort vad man vill utan att någon ifrågasatt det.
Då blev följden när en resultatorienterad VD anställdes rena myteriet.
För kommunens skattebetalare är resultatet att man sitter med ett havererat bolag.
För Östersundshem är havererat, enligt initierade källor kommer bolaget att få göra både ned och avskrivningar på fastigheter och projekt i storleksordningen 200 miljoner i 2018 års bokslut, och frågan är om det stannar där?
Det att jämföra med bolagets omsättning på ca 250 miljoner kr.
Den 1 augusti förra året anställs Johannes Merbom som ny VD för Östersundshem.
Han kommer närmast från Ryssland där han arbetat de senaste 14 åren inom fastighetsförvaltning.
Det uppgifter vi nu publicerar kommer från två olika källor inom Östersundshem. Källor som vill vara anonyma med hänvisning till turbulensen inom företaget.
Enligt dessa startar konflikten omedelbart. Redan några dagar efter att han tillträtt ger den nye VD:n anställda fyra frågor att besvara.
Vad gör du på företaget?
Varför gör du det?
Hur påverkar det bolagets resultat?
Hur kan vi mäta utfallet?
Resultatet blev kanske inte det förväntade.
Eftersom många hade problem med att svara på de fyra frågorna och ansåg att den var ett led i att göra deras tjänst överflödig resulterade det i ett antal mellanchefer gick till styrelseordförande Unto Järvirova och begärde en medarbetarenkät.
En enkät som när den var färdig i slutet av september omedelbart läcktes till media.
I den framfördes en massiv kritik mot den nye VD:n, bland annat för att han skulle sakna kompetens och vara auktoritär.
Där beslöt styrelsen att skicka den nye VD:n på en managementkurs, något som aldrig hanns med.
En av våra källor berättar.
–Han var väldigt resultatinriktad. Ifrågasatte projekt som bolaget deltog i, ifrågasatte värdet av olika sponsringsåtgärder. Ifrågasatte medlemskapet i SABO. Ifrågasatte antalet anställda!
Östersundshem har 68 heltidsanställda.
Ett av ifrågasatta projekt var Innanförskapskademin, ett integrationsprojekt som som kostar ca 8 miljoner kronor om året. En del av finansieringen sker med olika bidrag men kostnaden för Östersundshem ligger på ca 5 miljoner årligen, projektet binder också upp 8-9 av de anställda. Detta enligt tillförordnade VD Christer Sundin.
Åter till våra källor.
–Johannes var positiv till projektet men förstod inte varför det skulle ligga i kommunala bostadsbolaget och belasta dess verksamhet.
Han tyckte inte heller att projektet verkade uppfylla de mål som var satta för det.
Han ville att Östersundshem skulle gå ur SABO, Allmännyttans bransch och intresseorganisation där han inte tyckte att bolaget fick valuta för de 600 000 kronor årsavgiften var.
Han tog upp frågan om bolagets sponsring och ifrågasatte vilka effekter det gav.
Förra året lade Östersundshem två miljoner på sponsring varav 500 000 till ÖFK.
Och han ställde frågan om varför bolaget fortfarande hade lika många anställda som innan man sålde 1800 lägenheter?
Han ifrågasatte också varför ett bolag av den här storleken har en informationsavdelning med fyra anställda.
En av våra källor berättar.
–Han hade gått igenom bolaget och ifrågasatte mycket av organisation och hur saker och ting skötts. Han flaggade för stora av och nedskrivningar, tittade på underhållsskulden och menade att ett bolag av den här storleken borde ha ungefär 50 anställda.
Han ifrågasatte också varför vissa hade sex timmars arbetstid och andra inte. Speciellt som sextimmarsdagen införts på grund av höga sjuktal. Sjuktal som sedan steg igen.
Det här skapade stor oro hos många anställda som nog haft ganska lugna år under Kindberg, säger hen.
Så stor att en grupp i personalen vände sig till facket med klagomål på den nye VD:n.
Då att ha haft en sexistisk jargong.
Fackföreningen Unionen vände sig till styrelsen med klagomålen.
Från styrelsen kom beskedet att Företagshälsovården skulle göra en utredning. Något som aldrig genomfördes.
Vår källa igen.
–VD gick då runt till medarbetarna och bad om ursäkt om han sagt något som kunde tolkas på det sättet. Det hade inte varit hans mening förklarade han, enligt hen.
Resultatet blev att facket igen vände sig till styrelsen nu för att klaga på att VD förföljde de medlemmar som vänt sig till facket.
Vår källa.
–Jag berättar det här för jag tycker att han aldrig fick chansen att göra sitt jobb.
Vad jag hörde hade någon i personalen vänt sig till Uppdrag Granskning och när de ringde upp styrelseordförande fick styrelsen kalla fötter. Då blev det snabbt ett avtal om att han skulle sluta, säger hen.
Den 26 november, inte ens fyra månader efter att han börjat slutar Johannes Merbom.
Han har 88 000 kr i månaden i lön och med de fyra månader han arbetat samt de sex månaders lön han får i avgångsvederlag plus sociala avgifter blir kostnaden för Östersundshem omkring en miljon kronor.
Vi har sökt Johannes Merbom som inte vill kommentera.
–Jag har inget att säga mer än att Östersundshem behöver en affärsinriktad ledning, säger han.
Den dåvarande styrelseordföranden, kommunala tjänstemannen Unto Järvirova vill överhuvudtaget inte svara på frågor.
Och att jag propsar på att han nog borde göra det, anser han det vara oförskämt. Det värsta han stött på under 20 år?

Kommunalrådet Bosse Svensson är förbannad över det som hänt i Östersundshem.
FOTO Susanne Kvarnlöf

Dåvarande styrelseledamoten och nuvarande centerpartistiska kommunalrådet Bosse Svensson svarar däremot gärna på frågor.
Fick Johannes Merbom gå efter att ha utsatts för en organiserad personalmobbning?
–Nej, det anser jag inte. Jag vill inte uttala mig om orsakerna men vi hade inte kunnat göra på annat sätt, säger Bosse Svensson.
–Unto fick hoppa in som tjänsteman och ta över posten som styrelseordförande i bolaget.
Jag förstår att han inte vill uttala sig och därför gör jag det istället, säger kommunalrådet.
–Det blev nog ett kulturskifte från den tidigare ledningen till nye VD. Han var väldigt affärsinriktad, konstaterar Bosse.
–Vi var eniga i styrelsen kring rekryteringen. Det är honom vi ville ha. Jag tyckte det blev rätt.
Men sedan visade det sig vara fel. Det fanns substans i kritiken men jag vill inte gå in på det.
Kan bara konstatera att vi knappast skulle sätta oss i situationen att behöva rekrytera ännu en VD på kort tid utan att det finns grund för det, säger Svensson.
Det här kostade cirka en miljon?
–Ja, det stämmer säkert men det gick inte fortsätta. Nu har vi en ny styrelse som får ta itu med rekryteringen av en ny VD, konstaterar Bosse Svensson.
Det Bosse Svensson är mest upprörd över och vill tala om är hur styrelse och revisorer förts bakom ljuset av tidigare VD Daniel Kindberg.
–Jag blir förbannad över vad som kommer fram när vi nu går igenom bolaget.
Jag är förbannad på VD och vice VD och på revisorerna som inte klarat av att fånga upp detta, säger han.
En av mina källor inom Östersundshem uppger att av och nedskrivningar för 2018 kommer att ligga på 200 miljoner?
–Det kan nog stämma. På något av styrelsemötena var summan 180 miljoner uppe men det stannar nog inte där, säger Bosse Svensson.
–Nu har man gått igenom alla projekt och klarlagt vilka värden som finns i bolaget. En del projekt var övervärderade. Flera har genomförts på märkliga sätt. Det har varit svårt att överblicka storleken av de dåliga affärerna.
2019 blir ett jobbigt år där man får bygga upp verksamheten igen. Jag hoppas att bolaget ska vara på rätt köl igen 2020, säger han.
Med tanke på vad som skett, varför skulle någon vilja bli VD för Östersundshem?
—Det är en berättigad fråga. Östersundshem har fått en läxa i hur man inte ska sköta ett kommunalt bostadsbolag. Vi får också se över ägarstyrningen, säger Bosse.
Och det finns det Bosse Svensson ångrar.
–Jag skulle agerat mycket hårdare mot Andnor och Kindberg än jag gjorde, påpekar han.
TEXT OCH BILD
RALPH RENTZSCH
Se ledaren med mer om Östersundshem.