I detta nummer har vi två insändare från socialdemokratiska politiker, Robert Uitto (s) 2:ndre vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och Bengt Bergqvist (s) 2:ndre vice ordförande i Hälso och Sjukvårdsnämnden som har synpunkter.
Jag ska tala klartext. De åtgärder som genomförs nu av den nya politiska ledningen i Regionen beror på tio års vanskötsel.
Under tio år har Regionen gått back år efter år efter år.
Och vilka ingick då i den politiska ledningen om inte ovanstående två politiker!
Allvarligt talat tycker jag att ni borde skämmas för att ha några synpunkter om förändringar och nedskärningar i Regionen.
Allt som sker där idag görs utifrån att hela förvaltningen balanserar på konkursens brant.
Och det beror på att man år efter år misskött ekonomin och inte tagit några som helst krafttag för att vända på det hela.
Att nu sitta på ringside och kritisera åtgärder som framtvingats av den brist på handlingskraft man själv visat under många år är väl magstarkt.
Men, någon självinsikt verkar man inte besitta.
Om det fanns en politisk skamvrå borde den vara vikt för det gamla Regionsstyret.
Att det socialdemokratiska partiet i länet framhärdar i att lyfta fram personer att sitta kvar som oppositionsråd efter att de misslyckats med i stort sett allt när de innehade den politiska ledningen är väl bara att beskriva som ett gigantiskt svaghetstecken.
Vilka väljare lockar det? De som vill ha landets högsta patientavgifter, längsta vårdköer och mest skuldbelastade Region?
Om partiet lokalt inte har andra att lansera som oppositionsråd än de som är direkt ansvariga för den kritiska situationen, kanske man ska fundera på att kasta in handduken och lämna walkover till SD?
För det verkar ju ändå vara dit de missnöjda fd socialdemokratiska väljarna tar sig.
Ge nu den nya ledningen chans att visa vad de vill och kan.
Våra lokala konkurrenter ÖP och LT har fått besked från sina nya ägare att åtta journalisttjänster ska bort på tidningarna. Sju på ÖP och en på LT.
Samtidigt ska man göra mer och bättre lokaljournalistik.
Utifrån det som hänt med Stampen och Mittmedia är det väl bara att konstatera att idén om att plocka ihop en mängd lokaltidningar i en stor koncern, försöka ha så mycket koncerngemensamt material som möjligt och styra allt från Stockholm är en stendöd idé.
Och den blir inte bättre om ägaren heter Bonnier News.
Lokaltidningar ska vara lokala, med lokalt material och lokala ägare som intresserar sig för allt som händer lokalt.
Annars spricker liksom konceptet.
Vårt största problem är att vi växer för fort.
Vi har satt höga mål som vi försöker uppfylla. I år ska vi bli digitala, komma ut en dag till i veckan och passera gränsen 4000 prenumeranter.
Vi är ett sammansvetsat glatt gäng med mycket framtidstro, alla med lokal anknytning som tror på länet och dess framtid.
Vill du vara med och bygga framtiden för lokalmedia i Jämtland?
Hör av dig!
Vi behöver skribenter och annonssäljare.
Intresserade? Hör av er till mig ralph@jamtlandstidning.se