SVEG (JT). Beskyllningarna haglade mellan opposition och styrande Alliansen när socialnämndens stora underskott på över 18 milj. kr behandlades i fullmäktige i Härjedalen i måndags. Alliansen kunde redovisa betydligt minskade underskott sedan de kom till makten medan oppositionen tog åt sig äran av det, då besluten fattades under deras regim.
Det var stundtals pajkastning på hög nivå när socialnämndens stora underskott debatterades. Eller snarare sagt, en rapport från alliansen om vad man gjort hittills för att komma till rätta med underskottet och vilka åtgärder man tänker sig göra i framtiden.
Det var nuvarande t.f. socialchef Justin Cruseman, som redogjorde för arbetet. Han började med en tillbakablick och kunde konstatera att socialnämndens underskott inte var något nytt fenomen. Orsakerna tillskrev han bl.a.:

Nu arbetar man efter fem rätt som han formulerade till att rätt person på rätt plats, i rätt tid, gör rätt sak på rätt sätt.
Det innebär att organisationsstrukturen görs om, man upphäver tidigare beslut som förhindrar verksamhetsstyrningen, effektiviserar målsättningen, omsorgsvården ska i högre utsträckning individanpassas och enhetscheferna ska kompetensutvecklas.
–Nu har vi för första gången på många, många år chefer på varje enhet, bara det är ju otroligt, menade Justin Cruseman.
Efter denna föredragning blev det fart på oppositionen där både Anna-Lena Andersson (S), tidigare ordförande i socialnämnden och Göran Påhlsson (S), tidigare vice ordförande i samma nämnd,  var upp i talarstolen och påpekade att det var deras tidigare beslut som nu verkställs, inte alliansens.
– När vi ville genomföra detta då sa ni att det inte dög och gav oss inte ansvarsfrihet. Men nu duger det, mycket märkligt, menade Göran Påhlsson (S).
Socialnämndens nye ordförande Lars Nilsson (M) (som inte sitter i fullmäktige) hade fått tillåtelse att delge sina synpunkter på underskottet.
– Det har ju varit ett galopperande underskott hela våren från januari och fram till juli på flera miljoner kr varje månad. Sedan vi tog över har vi lyckats förbättra underskottet till minus 600 000 – 800 000 kr per månad, en avsevärd förbättring, påpekade han.
Vilket fick Anna-Lena Andersson att utbrista:
– Ja, någon gång måste ju våra beslut få genomslag!
Men när Göran Påhlsson än en gång gick upp i talarstolen och uppbragt sa att Alliansen måste vara de sämsta som någonsin styrt Härjedalens kommun fick fullmäktiges ordförande Gunilla Hedin nog och sa åt sin partikamrat Påhlsson att sätta sig och vara tyst.
Kommunalrådet Anders Häggkvist (C) menade att man kunde sitta hela dagen och tvista om vem som ska ta åt sig äran, men avslutade med att konstatera:
–Men nu går det bättre än tidigare!
JAN ENGSTRÖM