Vi har skapat ett kravlöst samhälle.
Man sänker antagningskraven för att bli Polis. För att det behövs fler poliser.
Frågan är väl om vi egentligen behöver fler poliser, kanske är det bättre poliser som bättre utnyttjas som behövs?
För några år sedan sänktes antagningskraven till Universitet och Högskolor. Anledning kunskapsnivåerna hade sjunkit så drastiskt att många sökande inte klarade intagningsnivåerna.
Avhoppen från utbildningar därför att studenterna helt enkelt inte klarar den har också ökat.
På läkarlinjen kan den som kommer in inte längre misslyckas med att ta läkarexamen. Misslyckas man i tentamen får man gör som den tills man lyckas.
Själva bakgrunden till det här tror jag är ett sedan åratal sviktande undervisningssystem.
Ett kravlöst system där barn speciellt från bakgrunder med svag studieerfarenhet tillåts bara vara skolförvarade……..
Att aldrig ställa krav på barn och unga är farligt.
Personligen tror jag också att det är en anledning till att många mår psykiskt dåligt.
En ung människa som det inte ställs krav på blir heller inte sedd eller uppmärksammad.
För inte allt för många år sedan hade barn en automatisk roll i hushållet. De skötte yngre syskon, gjorde småjobb. I jordbrukslandet Sverige stod många barn för en viktig del av skötsel av djur och annat.
Man behövdes, man sågs, man betydde något.
Idag kan man gå ut skolan utan att kunna läsa och skriva.
Vilken roll spelar man då i samhället?
Vad finns det för utsikter då?
Utan en mening med livet är det väl klart att många mår dåligt!
För alla kan ju inte bli realitystjärnor från Paradise Hotel!
Vi måste alltså höja utbildningsnivån på skolan, ställa högre krav på barnen och skapa ett samhälle där kunskap faktiskt är makt.
Inte ett samhälle där ambitionen blivit att just, sänka ambitionsnivån!