I en väldigt snabb affär vill Östersundshem sälja en tredjedel av sina lägenheter.
Kanske en bra affär eller inte.
Det har jag faktiskt ingen aning om.
Vad jag däremot efterlyser är att när av medborgarnas skattemedel inköpta fastigheter säljs till privata intressenter, om så av ett kommunalt bolag.
Att det då föregås av ordentlig information, och gärna en ordentlig debatt innan kommunfullmäktige beslutar att ge det kommunala bostadsbolaget rätt att genomföra affären.
Det är medborgarnas pengar det handlar om och även en infrastruktur där kommunen inte bara erbjuder boende utan genom vilket man har möjlighet att styra tex inflyttning.
Det här är ett beslut som bör få ta tid att genomlysa.