Lugnvik (JT) Många passerar Saab varje dag när de åker längs E45 på väg från eller till Östersund. Deras verksamhet är lite hemlig, men i fredags hade de öppet hus för att fira att de funnits i staden ett halvt sekel.
Det startade som en utlokaliserad statlig verksamhet när Försvarets fabriksverk (FFV) etablerades 1969 i Lugnvik, från dem räknar Saab sina anor i Östersund. Då höll FFV lokalt mest på med flygbasutrustning och strömförsörjning, två verksamheter som Saab fortsätter med här, men verksamheten har breddats betydligt. Nu sysslar man mycket med systemintegration, att göra kompletta system, berättar Lars Andersson som sedan 2015 är lokal platschef.
-Jag brukar säga, allmänt sett, att vi gör ingenting som flyger och ingenting som är under vatten, däremot så jobbar vi väldigt mycket med landbaserade system, fortsätter han.
På området visas ett urval av Saabs lokala verksamhet, sjukvårdsutrustning och materiel för CBRN (skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel). Saab har i Östersund ungefär 230 anställda, inräknat de som arbetar i det helägda dotterbolaget Combitech. I år räknar man med att anställa ytterligare 10 personer. När försvaret till stor del försvann från Östersund fanns det domedagsprofetior om att även Saab skulle försvinna från staden, men de har inte fått rätt.
-Man flyttar ju inte hjärnor så lätt och det är kompetensen som är det viktiga, säger Andersson.
Jag tänkte på närheten till verksamheten. Om man har flygbaser i Luleå till exempel och inte här, det påverkar inte så mycket då?
-Nej, det behöver inte påverka.
Vid en rundtur i verkstäderna framgår att de ägnar sig åt att reparera och tillverka utrustning för Volvos terrängbil TP21, allmänt kallad ”Suggan”. Här finns även flygbasutrustning och en testmiljö för skydd av fartyg. Projektledaren Tomas P. Hellman berättar om ett internationellt samarbete som Saab i Lugnvik är inblandat i. De utvecklar systemintegration av den medicinsk-tekniska utrustningen i ett fartyg som ett sydkoreanskt varv bygger åt den norska marinen.
-Norsken krävde väl att vi skulle sköta systemintegrationen. Så det är lite kul, säger han.
TORBJÖRN ARONSSON
Bilder
3026
Bildtext: Öppet hus på Saab i Lugnvik lockade många besökare. Foto: Torbjörn Aronsson