ÖSTERSUND (JT) Folkbildaren, författaren och förre Jamtlichefen Sten Rentzhog kliver av som ordförande för Heimbygda. Det tillkännagavs under Heimbygdas årsmöte. Då presenterades också den nya ordföranden – nämligen Trine Amundsen.
Heimbygda i Jämtland/Härjedalen har intagit en progressiv roll de senaste åren, med bland annat inrättandet av en ny kunskapsbank och ett projekt för att föryngra hembygdsrörelsen.

Ny ordförande för Heimbygda

Trine Amundsen, som till vardags är vd för Torsta AB, ser fram emot att föra arbetet vidare.
– Först tänkte jag: Oj, ska jag kunna efterträda Sten Rentzhog? Det är verkligen med stor ödmjukhet jag gör det. Men hembygdsrörelsen handlar också om landsbygdsfrågor, och jag ser att Torsta kan hitta ett samarbete där, säger Trine Amundsen.
Hon ser även fler potentiella aktörer i ett framtida samarbete kring landsbygdsfrågorna, exempelvis Hela Sverige Ska Leva. Därför passar det bra att även Anna Olofsson Frestadius i Stavre, tidigare länsordförande i HSSL, är ny styrelseledamot i Heimbygda.
– Anna hade jag faktiskt frågat efter, men det är flera spännande namn i styrelsen som jag ser fram emot att arbeta med, säger Trine.
Övriga i styrelsen är: Hans Cederberg, vice ordförande, Etay Lechner, sekreterare, Gunilla Nilsson Edler, kassör, Emma Dahlqvist, ledamot, Håkan Espmark, ledamot, Anna Olofsson Frestadius, ledamot, Gunilla Lundhall, ledamot, och Anna Karin Olsson, ledamot. Suppleanter: Per Bergvall, Michael Eriksson och Barbro Nässelqvist.
Frågan är då vad Sten Rentzhog har för spännande planer inför framtiden?
– Jag har bland annat ett bokmanus som ligger färdigt, som jag försöker få något förlag att nappa på. Det är sådant som jag kommer att få mer tid för nu, säger Sten lite hemlighetsfullt.
TEXT & BILD
ANDERS LUNDIN