ÅRE (JT) På kort tid har flera rektorer på skolor i Åre kommun slutat. Det här har nu blivit ett så stort problem att barn- och utbildningsnämnden nu vill ha en kartläggning kring varför rektorerna lämnar sina arbeten.
Symboliskt för kaoset i skolorna är det även hög rotation på chefspositionen på barn- och utbildningskontoret för tillfället. Sedan tidigare chefen pensionerade sig i början av året är man nu inne på sin andra tillförordnade chef i väntan på att den nya chefen tillträder i oktober.
– Nu blev det så att jag fick ta över några månader tills nya chefen tillträder i oktober, säger Helene Ottersgård, chef för barn- och elevhälsan och tillförordnad chef på barn- och utbildningskontoret i Åre kommun.
Rektorsförflyttningarna har pågått en längre tid men har eskalerat på slutet. Nu vill alltså politikerna i barn- och utbildningsnämnden se en förklaring till varför det ser ut så här.
– Som ordförande och tillsammans med mina vice ordföranden har vi lyft frågan inom kontoret gällande hur det har sett ut med rotation gällande rektorer samt om vi vet varför de slutat, och är det i så fall så att flera har angett samma skäl till att de slutat? Detta för att politiken tillsammans med personalen ska få förståelse för om och i så fall vad som vi behöver arbeta med för att förbättra arbetsdagen ute på våra skolor och förskolor, säger Mari Eriksson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Hon säger också att något formellt beslut att göra denna kartläggning inte har tagits men att man tycker att det är viktigt att föra en intresserad dialog med sina medarbetare och chefer om hur Åre kommun är som arbetsgivare kring arbetsmiljö, stöd och möjlighet till utveckling.
– Jag har precis börjat med den här och har tagit på mig att intervjua de som har slutat. I det här tidiga skedet vill jag inte spekulera eller ha några funderingar kring varför, säger Helene Ottersgård
Vad har du fått för skäl än så länge?
– Det är väldigt individuella orsaker. Jag behöver konkretisera det här innan vi kan börja titta på vilka åtgärder vi behöver.
På grund av semestertiderna nu i sommar kommer man att börja titta på och kartlägga svar och åtgärder under andra halvan på augusti. Helene Ottergård säger att hon till dess inte vill gå in på några detaljer men att det bland annat har funnits organisatoriska problem.
– Det är en hög omsättning på rektorer generellt just nu. Åre har förstärkt sin rektorsfunktion och tillsatt ny bemanning med rektorer och biträdande rektorer men det är svårt att rekrytera för det är ont om rektorer. Det är några som går in och provar men det är en mångfasetterad roll.
Så kommunen har börjat göra åtgärder redan?
– Ja men vi behöver få till och organisationen och se hur det fungerar. Så behöver vi se om det är värre i Åre än andra kommuner.
Helene Ottergård säger att en faktor som utlöste kartläggningen var att den tidigare rektorn för Hallens Kyrkskola gjorde ett uttalande i det lokala informationsbladet där hon kritiserade kommunledningen och menade att rektorerna lämnat kommunen i missnöje.
”Jag har trivts väldigt bra med både elever och lärare här och det är en fantastisk bygd så det är inte där skon klämmer. Att jag valt att sluta handlar om kommunledningen som varken lyssnar på eller stöttar sin personal och har skapat en tystnads- och lydkultur som jag varken kan eller vill jobba kvar i” sade rektorn i uttalandet.
CAJ KÄLLMALM
Foto Håkan Toresson
Det har varit hög omsättning på rektorer i Åre kommun.
Bland annat här vid Kyrkskolan I Hallen