Betalar skatt till andra regioner

LÄNET (JT) Regiondirektör Hans Svensson och flera av de högsta cheferna i Region JH är skrivna och betalar skatt utanför länet. Så gör även landshövding Jöran Hägglund.
Region JH är en organisation som sedan länge befinner sig i en problematisk ekonomisk situation och har behov av skatteintäkter. Detta till trots är flera av de högre cheferna skrivna utanför länet och deras inkomstskatt hamnar därför i andra regioner än den jämtländska.
Regiondirektören Hans Svensson rekryterades till sin post år 2017 och är fortfarande skriven på en adress i Sotenäs kommun, Västra Götaland. Ekonomidirektören Peter Rönnholm rekryterades året därpå, men är fortfarande skriven i Umeå. Den nyligen rekryterade hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist är skriven i Stockholm.
– Vi har ingen policy som kräver att våra högre tjänstemän är folkbokförda i länet – det är såklart önskvärt men vi väger kompetens högre. Vad som händer i framtiden är såklart svårt att sia om, men i nuläget är det inget som diskuteras, skriver Anna-Lena Högström, pressansvarig på Region JH, i ett mail till redaktionen.
Även landshövdingen Jöran Hägglund är skriven utanför länet. Han tillträdde 2014, men ändrade inte sin folkbokföringsadress i Bromma. När detta togs upp i media året därpå angav Hägglund familjeskäl till detta och han är fortfarande skriven i Bromma. JT har förgäves sökt Hägglund för en kommentar.
TORBJÖRN ARONSSON
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste numret av Jämtlands Tidning! (Obs! Kräver inlogg)