Först gör man inget – sedan gnäller man på de som gör något

Regionledningen har bestämt att minska antalet tjänster inom vården i länet med 160-180 st.
Man har tänkt sig att det ska ske genom naturlig avgång. Dvs tjänster som blir vakanta när arbetstagare slutar eller går i pension tillsätts inte.
Detta för att spara pengar.
Föga förvånande utlöser det en storm av protester från den Socialdemokratiska oppositionen.
Oppositionsråden Ann-Marie Johansson (s) och Bengt Bergqvist (s) formligen sprutar ur sig pressmeddelanden om hur illa detta är och hur vården i länet hotas.
Det kommer från de ansvariga för att Regionen under ett decennium varje år gått med förlust. Samma politiker som överlämnade ett underskott på 1,3 miljarder.
Samma politiker som år efter år underlät att genomföra någon som helst åtgärd för att minska underskottet.
Men att sitta vid ringside och bua klarar man av utan att skämmas det minsta.
De åtgärder som regionens ledning nu vidtar borde ha gjorts för många år sedan.
Åratals misskötsel har lett till att regionen nu tvingas låna till löpande drift och löner.
Det går naturligtvis inte.
Det kommer med nödvändighet fler nedskärningar och besparingar som kommer att kännas för alla länsbor.
Då tycker jag att alla ska komma ihåg vilka som samlade ihop underskottet och vilka som inte vidtog åtgärder för åratal sedan.
Med en prognos för underskott i år med 230 miljoner innebär det att det ackumulerade underskottet hamnar över 1,5 miljarder.
Vi närmar oss julen och nyår.
Det märks på all utsmyckning överallt samt på alla stressade människor som rusar runt.
Ta det lugnt. Det är bland annat det som julen går ut på.
Nästa torsdag den 19 december kommer årets sista papperstidning.
Det blir ett dubbelnummer späckat med lokal läsning.
Sedan gör vi uppehåll med både e-tidning och papperstidning till torsdagen den 2 januari.
Jämtlands Tidning kommer fortsätta satsa under 2020.
Vi ska bli länets bästa lokala medieföretag!
RALPH RENTZSCH
Läs allt från senaste numret online här (OBS! Kräver inloggning)