Ska säkra kommunikationerna inom landet

LÄNET (JT) I fredags aviserade SAS att flygtrafiken till och från Åre Östersund Airport ställs in. Idag presenterar Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen trafikplikt på flyglinjer till Norrland och Gotland. 
– För viktiga samhällsfunktioner måste vi hålla igång trafiken, säger Per Åsling, riksdagsledamot (c).
Den pågående spridningen av coronaviruset innebär en stor påfrestning för hela samhället. Passagerarbortfall har inneburit att flygbolag varit tvungna att göra kraftiga neddragningar av linjeutbudet och i vissa fall helt upphöra med trafiken. Därför beslutar regeringen nu om allmän trafikplikt på utvalda flyglinjer.
– Det är av stor vikt att vi kan säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Jämtlands län, norra Sverige samt Gotland. Det är transporter som har betydelse för hälso- och sjukvård, räddningstjänst, totalförsvar och även för näringslivet. Över tid kan det bli aktuellt med motsvarande åtgärder i andra delar av landet. För viktiga samhällsfunktioner måste vi hålla igång trafiken på berörda linjer, säger Per Åsling.
Regering uppdrar nu åt Trafikverket att ingå avtal om flygtrafik som både är kostnadseffektiv och miljömässig på berörda flyglinjer.
– Flyget kommer även fortsättningsvis vara svårersättligt för längre resor. Vi är ett avlångt land och glesbefolkat land och flyget är därför oerhört viktigt. Framöver blir det också helt avgörande att vi utvecklar flyget med hållbara biodrivmedel och elektrifiering för en smart klimatomställning, avslutar Per Åsling.
Beslutet gäller för trafik till och från Arlanda mellan Östersund, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall samt Visby. Trafikplikten gäller under fem månader mellan april och september. Finansieringen sker via anslag och utgifterna får högst uppgå till 105 miljoner kronor.
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)