Samtliga deltidsbrandmän har tagit tillbaka uppsägningen

HALLEN(JT) På måndagskvällen firades det med tårta och glädje på Räddningstjänsten i Hallen. Samtliga 15 tog tillbaka sina uppsägningar.
– Ja, vi är så nöjda, säger Roland Jonsson.
Han är en av de 15 som nu ser fram emot att få behålla sin basbil på Räddningstjänsten, vilket tvisten med ledningen främst handlade om. Det var den 17 september som samtliga 15 i räddningsstyrkan i Hallen sade upp sig. De gjorde det i protest mot att den nye chefen ville ta bort basbilen i Hallen för att effektivisera verksamheten.
Detta ledde till namninsamlingar i byn och protestmöten där närmare 300 personer närvarade för att ge sitt samfällda stöd till kvinnorna och männen i Hallens Räddningstjänst. Om de skulle fullföljt sin uppsägning, hade Hallen stått utan räddningstjänst den 19 december. Att rekrytera ny räddningspersonal till dess hade i det närmaste varit omöjligt, speciellt med tanke på att flera i gruppen varit engagerade i 30 år. Men unga som gamla, företagare och politiker i Hallen slöt upp bakom sina hjältar och vädjade, klagade och protesterade på alla möjliga sätt.
Räddningsledningen lyssnade och tog till sig synpunkterna och en förhandling inleddes direkt efter det stora protestmötet i Hallen i början av oktober.
– Vi har väl känt att våra möten med ledningen har haft en positiv öppning och speciellt nu i slutet har vi haft en bra dialog. I alla förhandlingar får man ju ge och ta, fortsätter Roland Jonsson.

Stödet från Hallen-borna har varit stort med namnlistor, protestmöten och -skyltar som varit spridda runtom i byn. Foto: Erika Mikaelsson

Hur länge man får behålla basbilen vet man inte, men så länge det är möjligt, i alla fall de närmaste åren.
– Det räcker för oss, skrattar Roland lättat.
– Det här känns förstås jättebra, säger även räddningschefen Johan Blommé och tillägger leende att det, som i alla förhållanden, måste ske en dialog när allting ställts på sin spets.
Han är glad att det nu inte föreligger några akuta problem. Inte heller med basbilen som har några år på nacken. Basbilen är och har varit viktig för räddningspersonalen att kämpa för att få behålla. Den har all möjlig utrustning inför alla eventuella bränder och olyckstillbud, då tiden är en viktig faktor.
Byborna har också uttryckt att Räddningstjänstens engagemang och långa erfarenhet är en trygghet.  Inte bara för de boende i Hallen utan även för turister och stugägare i Åre kommun.
– Vi vill nu verkligen passa på att tacka alla ortsbor och andra som har stöttat oss både i ord och gärningar. Det har värmt, säger Roland som snart får återvända till tårtan.
Mötet med ledningen i början av veckan slutade med tårtkalas på Räddningstjänsten i Hallen och samtliga 15 har nu tagit tillbaka sina uppsägningar. Foto: Roland Jonsson

Efter mötet då beslutet fattades att de skulle ta tillbaka sina uppsägningar, kom Lions i Hallen/Oviken så påpassligt med tårta.
Lionspresidenten Eva Egervärn, Rut Folkesson, Karin Andreasson och Siri Nilsson överräckte tårtan från Agdas Café och gratulerade.
– Det var ett fint initiativ. De visste att vi har möte på måndagskvällar och hade väl på känn att det här mötet skulle sluta bra, säger Roland Nilsson glatt.
Så uttrycket, slutet gott allting gott, lär passa synnerligen bra i det här sammanhanget.
ERIKA MIKAELSSON